Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Inne

Raport z ewaluacji ex post (listopad 2022) - pobierz

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju loklnego kierowanego przez społeczność - pobierz 

Harmonogram Planu Komunikacyjnego w roku 2023 - pobierz

Harmonogram Planu komunikacji w roku 2022 - pobierz

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2021 - pobierz

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2020 - pobierz

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2019 - pobierz

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2018 - pobierz

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2017 - pobierz

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2016 - pobierz

Harmonogram ogłaszania naborów - pobierz

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD - pobierz

Opis stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracoiwników biura LGD - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objetego PROW 2014-2020 - pobierz

Poprawiono: czwartek, 22, grudzień 2022 08:53

Odsłony: 1369

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy