Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Stowarzyszenie "Między Rajem a Piekłem"

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

Uczniowie szkół podstawowych w Nowinach i Bolechowicach mogą już korzystać ze zmodernizowanych boisk. Stowarzyszenie między Rajem a Piekłem zakończyło realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy placówkach szkolnych w msc. Bolechowice i Nowiny w gminie Sitkówka-Nowiny”.

Projekt polegał na przeprowadzeniu gruntownego remontu boiska sportowego w Bolechowicach oraz kompleksu boisk w Nowinach. W tym drugim przypadku zmodernizowano nie tylko boisko do piłki nożnej, ale także boisko do koszykówki oraz bieżnię.
Istniejąca infrastruktura sportowa w obu szkołach znajdowała się w stanie ograniczającym jej maksymalne wykorzystanie. – Rok temu zobowiązałem się, że w obu szkołach powstaną nowe boiska i tak się stało. Będą one służyć mieszkańcom gminy, w szczególności dzieciom i młodzieży – mówił podczas oficjalnego otwarcia wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz, Radości nie kryły dyrektorki obu szkół. – Dzięki zaangażowaniu wójta i stowarzyszeń mamy szkołę doskonale wyposażoną w infrastrukturę sportową. To nie tylko oddane obecnie boiska, ale również siłownia zewnętrzna – mówiła Joanna Wojcieszyńska dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowinach. – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego boiska, mam nadzieję, że będzie ono długo służyć naszym uczniom – podkreślała Urszula Wierzbicka dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 240 tys. zł. Projekt finansowany jest z  Unii Europejskiej ze środków EFRROW  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Środki uzyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy".

Marta Herbergier

Poprawiono: poniedziałek, 21, grudzień 2020 12:14

Odsłony: 417

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy