Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1.1.2

Lokalna Grupa Działania " Perły Czarnej Nidy" informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 "Rozwój działalności gospodarczej" w terminie 02.11.2016 r. - 30.11.2016 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się poniżej.

Do pobrania:

1. Lista operacji wybranych

2. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 05.01.2017 r.

3. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 21.12.2016 r.

4. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1.1.2

5. Lista wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru 1.1.2

6. Lista członków Rady Stowarzyszenia biorących udział w ocenie w ramach naboru 1.1.2

7. Rejestr interesów członków Rady

Poprawiono: wtorek, 14, marzec 2017 09:38

Odsłony: 1174

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

 

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia - pobierz

Lista operacji wybranych - pobierz

Protokół z zebrania Rady z dnia 05.01.2017 r. - pobierz

Protokół z zebrania Rady z dnia 21.12.2016 r. - pobierz

Poprawiono: czwartek, 12, styczeń 2017 11:37

Odsłony: 1130

1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

  • Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 02 listopada do 30 listopada 2016 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30  - 15:30. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 roku o godzinie 15:30. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie o naborze - pobierz
Regulamin naboru -pobierz
Załącznik nr 1 do regulaminu - Procedura oceny i wyboru operacji - pobierz
Załącznik nr 2 do regulaminu - Regulamin Pracy Rady - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana - pobierz
Biznesplan - pobierz
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz
Zasady wypełniania zaświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz
Umowa o przyznaniu pomocy - pobierz 
Zał. nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz
Zał. nr 2 do umowy - wykaz działek ewidencyjnych.pdf - pobierz
Zał. nr 3 do umowy - zasady konkurencyjności wydatków.pdf - pobierz
Zał. nr 4 do umowy - wskaźniki dla kar administracyjnych.pdf - pobierz
Zał. nr 5 do umowy - kary administracyjne.pdf - pobierz
Zał. nr 5a do umowy - kary administracyjne - ustawa z dnia 22 czerwca 2016.pdf - pobierz
Lokalna Strategia Rozwoju -pobierz
Wniosek o płatność i instrukcja
Wniosek o płatność - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

Poprawiono: wtorek, 28, marzec 2017 14:48

Odsłony: 1381

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy