Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Stowarzyszenie "Dobra Szkoła" w Siedlcach

W dniu 25.09.2017r. grupa 102 dzieci zamieszkujących Gminę Chęciny oraz 12 osób dorosłych, tj. opiekunowie i 1 koordynator projektu wzięli udział w wyjeździe studyjno – integracyjnym do Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Chęciny poprzez organizację warsztatów i wyjazdu studyjno- integracyjnego”, dofinansowanego przez LGD „Perły Czarnej Nidy”. Program wizyty studyjno - integracyjnej obejmował min. wizytę w Oceanika zespole wielkoformatowych akwariów, Parku Miniatur, przy Dębie Barteku, gdzie zwracano szczególną uwagę na ochronę cennych obiektów przed degradacją i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego jakie za sobą niesie rozwój turystyki. Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu były warsztaty, dzięki którym społeczność lokalna miała okazję do podniesienia swojej wiedzy z zakresu zachowań proekologicznych. Podczas warsztatów dokonano również diagnozy problemów i potrzeb społecznych występujących w gminie Chęciny oraz wypracowano wspólnie ze społecznością lokalną sposoby ich rozwiazywania. W warsztatach wzięło udział 101 osób, w tym 87 poniżej 35 r. życia. Efektem warsztatów był raport, który został zamieszczony na stronie internetowej gminy Checiny oraz www.perlycn.pl 

Poprawiono: poniedziałek, 30, marzec 2020 17:03

Odsłony: 877

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy