Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej

W dniach 9-10 października 2017 r. 40-to osobowa grupa młodzieży i seniorów z terenu Miasta i Gminy Morawica przebywała w Warszawie w ramach projektu pt. „ Pobudzenie aktywności mieszkańców Miasta i Gminy Morawica poprzez organizację warsztatów i wizyty studyjnej’’ realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej, finansowanego ze środków pozyskanych z LGD „ Perły Czarnej Nidy”. Mieszkańcy odwiedzili warszawskie instytucje działające na rzecz wolontariatu w tym: Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie spotkali się z prezesem Jurkiem Owsiakiem oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej , w której mieli okazje porozmawiać z księdzem oraz rzecznikiem prasowym, którzy zapoznali młodzież oraz seniorów z szeroką działalnością wolontarystyczną Caritas i pracą w hospicjach, świetlicach środowiskowych z osobami bezdomnymi. W ramach realizacji projektu odbyły się również warsztaty pt. „Lokalne zasoby, problemy i sposoby ich rozwiazywania”, których efektem było zdiagnozowanie problemów społecznych oraz znalezienie wspólnie ze społecznością lokalną sposobów ich rozwiązywania i zaspokojenia. Raport z warsztatów zamieszczono na stronie www.perlycn.pl

Poprawiono: poniedziałek, 30, marzec 2020 17:07

Odsłony: 974

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy