Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

3.1.1 Lokalna sieć innowacji

Ogłoszenie o naborze 2/2023/G

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia 3.1.1

Lokalna sieć innowacji z zakresu Smart Village

w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 5 maja do 18 maja 2023 r.

Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie niezbędne dokumenty można pobrać poniżej.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru - pobierz 

Poprawiono: piątek, 21, kwiecień 2023 11:44

Odsłony: 524

WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1 LOKALNA SIEĆ INNOWACJI z zakresu Smart Village

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy", informuje, że termin na składanie wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2023/G na operacje w ramach przedsięwziecia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji z zakresu Smart Village zostaje wydłużony do dnia 20 marca 2023 r. 
Pierwotny termin składania wniosków: 01.03.2023 - 15.03.2023 r. 
Pozostałe warunki naboru nie uległy zmianie.
 

Poprawiono: środa, 15, marzec 2023 15:33

Odsłony: 192

Uszczegółowienie dotyczące Ram czasowych, związanych z realizacją zadań w ramach naboru 1/2023G przez grantobiorców

Niniejszym publikujemy uszczegółowienie ram czasowych, w których możliwa będzie realziacja przez grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego w ramach naboru nr 1/2023/G. Zadanie będzie można realizować od momentu podpisania umowy (przypuszczalnie wrzesień 2023) do końca lutego 2024 r.

Poprawiono: czwartek, 23, luty 2023 09:30

Odsłony: 187

Ogłoszenie o naborze 1/2023/G

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia 3.1.1

Lokalna sieć innowacji

w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 1 marca do 15 marca 2023 r.

Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie niezbędne dokumenty można pobrać poniżej.

Ogłoszenie - pobierz 

Regulamin - pobierz

Poprawiono: wtorek, 14, luty 2023 12:13

Odsłony: 1047

Raporty z realizacji zadań 3.1.1 Lokalna sieć innowacji

Raporty z warsztatów:

1. Stowarzyszenie mieszkańców Piasecznej Górki "Z GÓRKI" - pobierz

2. Stowarzyszenie "Dobra Szkoła" w Siedlcach - pobierz

3. Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku - pobierz

4. Stowarzyszenie "Między Rajem a Piekłem" - pobierz

5. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej - pobierz

Poprawiono: środa, 07, luty 2018 11:19

Odsłony: 1048

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy