Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd składa się z 3 członków w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.   W skład Zarządu wchodzi reprezentant z terenu każdej z gmin objętych działaniem LGD. Do Zarządu wybrani zostali:

Marcin Dziewięcki – Prezes Zarządu

Jacek Kania – Wiceprezes Zarządu

Monika Piotrowska – Wiceprezes Zarzadu

 

Poprawiono: poniedziałek, 05, wrzesień 2016 11:39

Odsłony: 3161

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy