Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

II WOJNA ŚWIATOWA NA TERENIE GMIN MORAWICA, CHĘCINY, NOWINY.

W dniu 24.09.2021 r. w  auli Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach,  Lokalna Grupa Działnia "Perły Czarnej Nidy" zorganizowała konferencję pt: II Wojna Światowa na terenie Gmin Morawica, Chęciny, Nowiny. 

Pierwsza konferencja miała miejsce we wrześniu 2019 r. w Chęcinach, druga zaś w styczniu 2020 r. w Morawicy, trzecia z  planowanych konferencji miała się odbyć we wrześniu 2020 r. w Nowinach,  ale ze względu na stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 byliśmy zmuszeni przełożyć konferencję na rok bieżący. 

Konferencję  otworzył Prezes Lokalnej Grupy Działania Marcin Dziewięcki, oraz Wójt Gminy Nowiny, którzy przywitali zaproszonych gości.

Prelegentami podczas wydarzenia byli trzej znamienici goście: dr Marek Jedynak z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, historyk Konrad Otwinowski oraz Konrad Maj z Archiwum Państwowego w Kielcach.

Pierwsza prelekcja przeprowadzona przez dr. Marka Jedynaka nosiła tytuł: "Potyczki pod Szewcami 18 września 1944 r., " Konrad Otwinowski mówił o " Latajacej fortecy ze Zgórska" natomiast Konrad Maj opisywał "Działania wojenne ze stycznia 1945 r. na terenie gminy Nowiny". Ponadto odbyła się prezentacja książki pt. Tropem jednej z największych bitew pancernych na ziemiach polskich. Styczeń 1945 r. 

Wydarzeniu towarzyszyły: wystawa archiwalnych zdjęć z okresu powojennego oraz pokazy przygotowane Józefa Mrozowskiego - kolekcjonera pojazdów militarnych. Zaprezentowane zostały niemiecki transporter opancerzony Sdkfz 251, replika motocykla z tamtego okresu, dioramy grup rekonstrukcji historycznej, prezentacja sylwetek żołnierzy obu stron konfliktu walczących pod Szewcami we wrześniu 1944 r. 

W uroczystościach wzięło  udział wielu znakomitych gości, uczniowie i nauczyciele a także wielu mieszkańców z terenu LGD.

Była to wyjątkowa lekcja historii, która na pewno pozostawi ślad w pamięci uczniów i uświadomi im ogrom cierpienia, zniszczeń które niosła za sobą wojna. 

Organizatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy", partnerami: wójt Gminy Nowiny oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Patronat medialny objęli: Radio Fama, Radio eM, Radio Echo Dnia, WDK, Geopark Świętokrzyski, Regionalne centrum Informacji Turystycznej. 

                                                                 

 Fot. wyk. Marta Sowińska

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy