Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Proces Tworzenia

Proces tworzenia

Lokalna Grupa Działania to organizacja zrzeszająca osoby i organizacje, które wykorzystując lokalne zasoby dbają o rozwój własnego regionu. Ma formę partnerstwa publiczno–prywatnego tworzonego przez przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego. Inicjatorem utworzenia Lokalnej Grupy Działania obejmującej swym działaniem obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny byli przedstawiciele tych gmin oraz LGD Fundacja Ziemi Morawickiej. Inicjatywa stworzenia nowego partnerstwa nabrała największej dynamiki w drugiej połowie roku 2007, kiedy w wyniku kilkukrotnych spotkań Lokalnych Grup Działania z Morawicy i Chęcin oraz władz samorządowych i działaczy społecznych i gospodarczych gminy Sitkówka – Nowiny podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad utworzeniem wspólnej Lokalnej Grupy Działania.  W dniu 23.04.2008 r. w Sitkówce-Nowiny odbyła się wspólna sesja trzech Rad Gmin: Morawica, Sitkówka-Nowiny i Chęciny, na której wszystkie Rady jednogłośnie podjęły uchwały o przystąpieniu do LGD. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zostało powołane na zebraniu założycielskim 17 czerwca 2008 roku w Morawicy.  W jego skład weszło 43 członków – przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3769

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy