Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Atrakcje turystyczne

Atrakcje w gminie Nowiny

Pomnik w Szewcach –  upamiętnia bitwę oddziałów AK z Niemcami dnia 17 września 1944 roku. Zlokalizowany jest po lewej stronie drogi łączącej Zgórsko z Szewcami, w lesie o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych w otoczeniu starych dębów. Obok pomnika przechodzi niebieski szlak turystyczny  z Pasma Zgórskiego do Jaskini Piekło oraz  geologiczna ścieżka dydaktyczna z Pasma Zgórskiego do Jaskini Raj. Przy pomniku można odpocząć na przygotowanych do tego celu ławkach, podziwiając otaczającą przyrodę.

 

 

 

 

 

 

 

Kryta Pływalnia „Perła”w Nowinach – jest największą atrakcją turystyczną gminy, spełniającą funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Wyposażona jest w basen dla dorosłych i młodzieży z  podwodnymi masażami, dzikimi źródłami i wodospadami oraz drugi basen dla dzieci z mała zjeżdżalnią i efektowną kaskadą. Największą atrakcją basenu jest kręta zjazdowa rura o długości 93 m, która cieszy się dużą popularnością wśród turystów i odwiedzających. W maju na basenie Perła odbywa się unikatowa i bardzo widowiskowa impreza sportowo-rekreacyjna Ogólnopolski Turniej Szachów Wodnych. http://www.perla.nowiny.com.pl/

         

                                             

 

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Nowinach – zlokalizowany jest obok basenu Perła, a w jego skład wchodzą trzy pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, dwa boiska do piłki plażowej, bieżnia, hala sportowa, profesjonalny skate-park. W kompleks wkomponowany jest plac festynowy ze sceną, gdzie odbywają się liczne imprezy kulturalne takie jak: w czerwcu Piknik Geologiczny „Płukanie złota w Nowinach” i w sierpniu Międzynarodowe Skoki Spadochronowe „Para-Rura”.

 

Dolina Bobrzy – najpiękniejszy fragment doliny znajduje się na odcinku od Słowika do Trzcianek. Obszar ten w latach 20 i 30 XX wieku był ulubionym letniskiem dla mieszkańców Kielc. Wypoczywali tu lekarze, adwokaci, artyści i przedsiębiorcy, a świadectwem tego okresu są zachowane liczne wille i domki letniskowe w Słowiku, Zagrodach i Trzciankach. Wzdłuż leniwie meandrującej Bobrzy wyznaczono trasę przyrodniczej ścieżki dydaktycznej Klubu 4H, którą wędrując można zobaczyć przepiękne starorzecza Bobrzy, ciekawą roślinność nadrzeczną, dawne domki letniskowe, pozostałości młynów wodnych oraz inne miejsca stanowiące natchnienie do plenerów malarskich i fotograficznych.

 

Góra Berberysówka 279 m n.p.m. – położona jest we wschodniej części  Pasma Bolechowickiego i stanowi doskonały punkt widokowy na Chęciny z górującym nad miastem zamkiem gotyckim. Na szczycie znajdują się interesujące zespoły roślinności kserotermicznej oraz powierzchniowe ślady działalności górniczej związane z historycznym górnictwem kruszcowym rud ołowiu. Po stronie wschodniej wzniesienia znajduje się nieczynny kamieniołom Zgórsko, który jest przepięknym obiektem krajobrazowym. Miejsca te można odwiedzić wędrując z Nowin przyrodniczą ścieżką dydaktyczną Klubu 4H.

 

Pasmo Zgórskie z Górą Patrol 388 m n.p.m.  -  położone jest w północnej części gminy, a Patrol jest najwyższym wzniesieniem na terenie LGD „Perły Czarnej Nidy”. Obszar ten idealnie nadaje się do uprawiania turystyki  pieszej, rowerowej oraz edukacji przyrodniczej dla wycieczek szkolnych. Przez teren ten przebiegają liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz geologiczna ścieżka dydaktyczna. Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjają rozwojowi lokalnych imprez turystycznych jak Jesienny Rajd Gminny oraz wycieczki przyrodnicze.

Atrakcje w  gminie Chęciny

Jaskinia Raj – znana w całej Polsce ze swej charakterystycznej szaty naciekowej. W 2008 r. zwyciężyła w plebiscycie dziennika „Rzeczpospolita" na siedem cudów polskiej natury. Jest jednym z najczęściej odwiedzanych obiektów turystycznych województwa świętokrzyskiego. Odkrywcami jaskini byli czterej uczniowie Technikum Geologicznego w Krakowie, którzy w 1964r odbywali tu praktyki terenowe. Do zwiedzania została udostępniona w 1972 r. po przeprowadzonych badaniach.  http://www.jaskiniaraj.pl/

                                                            

 

Zamek Królewski w Chęcinach - Zamek w Chęcinach wzniesiony został, na przełomie XIII i XIV wieku. W czasach panowania Władysława Łokietka odbywały się tu zjazdy rycerstwa. Stąd wyruszono pod Płowce, gdzie doszło do nierozstrzygniętej bitwy z Krzyżakami. Tu przechowywano skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie wojny z Krzyżakami, a później skarbiec koronny.  Jak mówią okoliczni mieszkańcy o północy na murach zamku pojawia się „biała dama” – postać Królowej Bony, która przechadza się z pochodnią. Więcej na ten temat znajdziesz klikając tutaj oraz tutaj

                                                             

Park Etnograficzny w Tokarni – to wyjątkowe miejsce, które przenosi nas w dawne czasy ma za zadanie zachowanie najcenniejszych zabytków budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego Kielecczyzny. Jak dotąd na obszarze 65 ha wzniesiono 30 przeniesionych z terenu obiektów. Domy i zabudowania tworzą małe wioski, a walory przyrodnicze sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek.http://www.mwk.com.pl/index.php?id=26

 

Klasztor Franciszkanów - ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1368 r. Po 1605 r. starosta S. Branicki rozbudował budynki klasztorne nadając im dzisiejszy wygląd. Kościół był od początku murowany z kamienia w stylu gotyckim. Po kasacie w 1864 r. klasztor przekształcono w więzienie, a po 1970 r. budynki klasztorne wraz z kościołem oddano na cele turystyczne. Obecnie cały kompleks budynków jest znowu w posiadaniu ojców franciszkanów.

 

Kościół św. Bartłomieja - Kościół został wzniesiony w I poł. XIV w. prawdopodobnie przez Władysława Łokietka. Jego budowę ukończył Kazimierz Wielki ok. 1350 r. Kościół ma charakter gotycki. Przy prezbiterium znajduje się renesansowa kaplica rodziny Fodygów wzniesiona w 1614 r. W jej krypcie spoczywają zwłoki mistrza budowlanego, gwarka i wójta chęcińskiego Kacpra i jego żony Zuzanny z Grodzianowic. Więcej na ten temat znajdziesz klikając  tutaj.

 

Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego – Już w czasach średniowiecza wydobywano w Miedziance rudy miedzi, a niewykluczone, że eksploatację miejscowych złóż prowadzono także w starożytności. Najstarszy dokument pisany potwierdzający wydobywanie miedzi na tym obszarze pochodzi z 1478 r. Izba poświęcona jest dziejom górnictwa i hutnictwa regionu chęcińskiego. W muzeum można dowiedzieć się m. in. jak ciężka i niebezpieczna była praca średniowiecznych górników, jakich prymitywnych narzędzi używali, jakie rudy wydobywano w dolinie Chęcińskiej i jak one powstały. www.miedzianka.pl 


Synagoga - została zbudowana po 1638 r. roku, dzięki przywilejowi króla Władysława IV Wazy, który zezwolił  Żydom na wybudowanie dwuizbowego domu modlitwy. Więcej na ten temat znajdziesz klikając  tutaj.

                        

Niemczówka - kamienica w stylu renesansowym, w zabudowie szeregowej, z obszerną sienią przejazdową. Należała do Walentego i Anny z Niemców Wrześniów. Została wybudowana w 1570 r. Dawniej była karczmą. Więcej na ten temat znajdziesz klikając link

                                           


Klasztor ss. Bernardynek – To, co najbardziej urzeka w klasztornym kościele, to przebogaty barokowy wystrój ołtarzy, rzeźb i malarstwa. Pozwolenie na utworzenie klasztoru uzyskała w 1643 r. Klara Grędoszewska. Klaryski nie miały początkowo swego miejsca modlitw i dopiero w 1673 r. otrzymały kościółek św. Marii Magdaleny. Więcej na ten temat znajdziesz klikając  tutaj.


Góra Zelejowa – rezerwat przyrody nieożywionej i leśny o powierzchni 67 ha. Zelejowa położona 2 km na północ od Chęcin wznosi się na 372 m n.p.m. Jej stoki porasta las, a miejscami na polanach dominują murawy kwietne z roślinnością kserotermiczną. Rezerwat posiada wybitne walory krajoznawcze i widokowe.


Jaskinia Piekło – położona na północno-zachodnim stoku Góry Żakowej w Paśmie Zelejowskim. Długość jej korytarzy 57 m, prowadzą do niej 4 wejścia. Główny otwór jaskini prowadzi do obszernego poziomego korytarza. W jaskini znajduje schronienie wiele gatunków nietoperzy. Zimują one w wąskich i raczej niedostępnych korytarzach. Więcej informacji znajdziesz  tutaj.


Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom - Ptasi Azyl –  położony jest w miejscu oddalonym od zabudowań, w dolinie rzeki Czarnej Nidy, na powierzchni 76 arów, w tym 26 arów lasu w miejscowość Ostrów, powstał  w 2003 roku  założycielem jest pan dr  Janusz Wróblewski,  który wie o ptakach prawie wszystko. W Azylu znajdują opiekę liczne dzikie zwierzęta (w 90 procentach ptaki). http://ptasiazyl.pl/fundacja.html  

Rycerze Pana Andrzeja – gospodarstwo położone w Siedlcach. Właścicielem posesji jest pan Andrzej Pędzik, który postawił z drewna i kamienia świat dawnych rycerskich obyczajów, wojów i zamkowych strażnic... http://www.agrinpol.pl/schodek
 
                                         

Kościół pw. Św. Stanisława-  pierwotny kościół drewniany parafialny ufundowany został przez dziedzica wsi Hancin Mikołaja Sieciesławowicza herbu Odrowąż około 1280 r. Zbudowany w stylu barokowym na planie krzyża greckiego o czterech krótkich jednoprzęsłowych ramionach. 

Nad częścią centralną kwadratowa kopuła z latarnią na ośmiobocznym bębnie na żagielkach. Bogata dekoracja stiukowa wykonana w XVII w. nad arkada tęczowa anioły podtrzymują tarcze z herbem Janina Stefana Bidzińskiego. Do wystroju weszły wówczas trzy ołtarze barokowe, obok kościoła równocześnie z nim wzniesiono dwie dzwonnice.

Kościół pw. Narodzenia NMP-  pierwotny, drewniany kościół zbudowano w roku 1474. Obecny, murowany, ufundowany został przez Jana Brzeskiego, zbudowany w roku 1604, a konsekrowany w 1617. Rozbudowano go w latach 1908 – 10. Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając tutaj.
Kościół w Łukowej - pierwszy, drewniany kościół ufundował miejscowy dziedzic, kasztelan Klemens wraz z małżonką Małgorzatą i dziećmi. Kościół otrzymał wezwanie Najświętszej Marii Panny. Niestety drewniany kościół już nie istnieje. Najpierw obok niego powstał nowy, murowany, neoromański, datowany na rok 1900, a z czasem stary drewniany kościół chylący się ku upadkowi rozebrano. Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając tutaj. 


Kaplica pw. Św. Michała w Polichnie - W 1851 r. kaplicę drewnianą wybudował Michał Lis. W jej miejscu wzniesiono kaplicę murowaną w 1882 r (czy 1848) r.?). Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając  tutaj.

Ruiny dworu w Bolminie -   dwór leży u stóp pasma wzgórz zwanego Grząby Bolminskie, które ciągnie się prawie do Chęcin. Niewielka budowla powstała w końcu XVI lub na początku XVII wieku. Często tez bywa nazywana zamkiem lub pałacem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając tutaj.Pozostałości Dworu w Ostrowie - dwór znajdował się na lewym brzegu Białej Nidy, na zachód od zabudowy wsi, na wyspie. Pozostałości dworu datowane są wstępnie na XVI – XVII w. Zachowane są fragmenty piwnic i relikty przyziemia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając tutaj.

 

Młyn wodny w Ostrowie - Założony na Czarnej Nidzie, wzmiankowany w 1540 r. we wsi będącej własnością szlachetnych Piotra i Jana Ostrowskich. W górze rzeki kamienne tamy przelewowe. Napęd na turbinę. Komora  drewniana, przemiła na dwie pary wały. Czynny. Stan zachowania dobry. Obok młynicy zachowana była stara turbina z dawnego urządzenia.

 

 Rezerwaty przyrody - Na terenie gminy Chęciny istnieje kilka rezerwatów przyrody takich jak: Góra Miedzianka, Góra Rzepka, Góra Zalejowa, Góra Żakowa, Mielechowy, Wolica.

 

 Atrakcje w  Gminie Morawica

Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – powstał w celu zachowania i kultywowania kultury ludowej. Tradycje garncarstwa w Chałupkach sięgają połowy XVI wieku. Piękna wystawa garnków, donic, dzbanów, kropielnic i figur glinianych, ale także przebiegu  procesu produkcyjnego (chętni sami mogą spróbować swoich sił) i autentyczny warsztat garncarski  z dwukomorowym piecem do wypalania naczyń. Każdego roku tradycje garncarskie promuje impreza pod nazwą „Chałupkowe garncynki”. Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając tutaj.                                          

                                                    


Pływalnia Koral w Morawicy – Uznana za najnowocześniejszą w Polsce posiada dwie niecki wykonane ze stali nierdzewnej. Jedna sportowa długości 25 metrów, druga rekreacyjna ze specjalnie zamontowanymi biczami i masażami wodnymi. Inne atrakcje to zjeżdżalnia o długości 60 metrów, kompleks odnowy biologicznej, sauna, solarium, salon aromaterapi. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.                                                                                                          

 


Kalwaria Świętokrzyska – najważniejsze w tej części regionu miejsce kultu religijnego znakomicie wpisuje się we wzgórze kościelne, na którym znajdują się także ruiny zabytkowej kaplicy Oraczewskich. Kalwarie to miejsca, których odwiedzenie - według wierzeń powstałych wraz z pierwszą, renesansową kalwarią - dawało odpuszczenie grzechów. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj. 


Kompleks wypoczynkowy Leśne Zacisze – teren rekreacyjny o powierzchni 23 ha, ze stadniną koni, stawami rybnymi, placem zabaw, Chatą gilową, a także zwierzyńcem gdzie można zobaczyć: daniele, osły, kozy miniaturowe, owce wrzosówki, dziki, owce grzywiaste, strusie afrykańskie, strusie nandu, lamy, muflony, kangura, kucyki pony i kozy, a także wiele egzotycznych ptaków.  http://www.lesne-zacisze.net/

                                                           


Kościół w Lisowie – pierwsze wzmianki o parafii w Lisowie pochodzą z 1119 roku. Obecnie istniejący kościół murowany zbudowano pod koniec XVIw. Najcenniejszą i najpiękniejszą częścią kościoła jest kaplica Krasińskich odbudowana na początku XVII w. Podziemia kościoła są miejscem spoczynku członków rodu Krasińskich będących przodkami „po kądzieli” dynastii władców Włoch. Franciszka Krasińska była babką Emanuela I, który zjednoczył Włochy i zapoczątkował  panowanie dynastii sabaudzkiej. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.


Kościół w Brzezinach - zbudowany w roku 1646 wznosi się na wzgórzu górującym nad wsią. Mimo, iż powstał w okresie gdy powszechnie niemal panował barok, nosi stylistyczne cechy późnego renesansu. W parafii czczone są relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i bł. Karoliny Kózki. W kościele znajdują się dary od Ojca Świętego Jana Pawła II. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.


Rezerwat  Przyrody Radomice – obejmuje fragment płaskiej podmokłej doliny rzecznej. Zachowany został tu fragment lasu z cisem i gatunkami roślin charakterystycznych dla Gór Świętokrzyskich.. Naturalne skupienie cisa przybiera tu zarówno krzewiaste jak i drzewiaste formy i jest największym takim stanowiskiem na obszarze całej Wyżyny Małopolskiej. Więcej na ten temat znajdziesz  tutaj.


Ścieżka przyrodniczo-leśna w Bilczy – to pętla o długości 1.5 km. Wędrując po niej poznamy piękne zakątki przyrody dowiemy się jak wygląda las i jak go chronić przed szkodliwymi czynnikami środowiska. Usytuowane na trasie przystanki pomagają zrozumieć, poznać i pokochać środowisko w którym żyjemy.


Kapliczka w Nidzie - Pierwsza wzmianka źródłowa potwierdzająca jej istnienie pochodzi z 1834 roku. Budowla ta wystawiona została przez miejscowych włościan. Z przekazów ustnych mieszkańców wsi wiadomo, że kaplica konsekrowana była w 1825 roku przez biskupa Sonika. Wzniesiono ją z drewna, na planie prostokąta, z murowaną tylko ścianą frontową i niewielką wieżyczką, nakryto dwuspadowym dachem. We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarzyk z obrazem N.M. Panny z Dzieciątkiem. W ostatnich latach kaplica była kilkakrotnie remontowana i konserwowana, m.in. zmieniono gont, podłogę, boazerię.

                                                       


Kaplica w Brudzowie - Mała murowana kapliczka z dwuspadowym dachem pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. W jej sąsiedztwie stoi stara, kamienna figura św. Jana Nepomucena. Jan Nepomucen żył w XIV wieku. Był wikariuszem generalnym Pragi. Legenda mówi, że czeski król Wacław IV uwięził a potem zgładził Jana Nepomucena, bo ten nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi królewskiej żony. Bardziej prawdopodobna wersja wydarzeń związana jest z niezgodnym z wolą króla zatwierdzeniem opata dla klasztoru w Kladrubach. Jan Nepomucen uważany był za patrona dobrej spowiedzi i spowiedników. Miał chronić przed wzburzoną wodą i powodziami, stąd jego pomniki ustawiane są często przy mostach i nad wodą. We wnętrzu kaplicy znajduje się barokowy drewniany ołtarzyk z oleodrukiem, z wyobrażeniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

Krzyż Pojednania w Radomicach - zaprojektowany przez inż. Głowackiego - postawiony został na cmentarzu parafialnym w intencji polsko-niemiecko-rosyjskiego pojednania. Jak głosi trójjęzyczna informacja na tablicach wspartych o krzyż, w styczniu 1945 r., na południe od Kielc, w okolicach Radomic, Chmielnika i Morawicy, doszło do dużej bitwy pancernej. Wojska niemieckie znalazły się w okrążeniu przez armię radziecką. Szacuje się, że po obu stronach zginęło wówczas ok. 30 tys. żołnierzy. „Niech ich śmierć napomina zawsze potomność do pojednania” – wzywa inskrypcja. Obelisk został ufundowany przez byłych żołnierzy niemieckich. Od 10lat przyjeżdżają tutaj raz do roku z rodzinami, zawsze proszą o Mszę św., podczas której modlitwa odbywa się w dwóch językach. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.  


Młyn w Bieleckich Młynach - Nazwa Młyn – Bielecki po raz pierwszy pojawiła się w XVIII wieku w odniesieniu do miejscowości. Bieleckie Młyny należały do klucza kieleckiego biskupów krakowskich, a po 1789 r. były własnością rządową wchodzącą w skład Ekonomii Kieleckiej. Zabytkowy układ wodny młyna pochodzi z XIX wieku. Był wtedy własnością gromadzką. Po zakupie przez osobę prywatną osady młynarskiej w 1960 roku, został przebudowany na murowany. W dolinie rzecznej w 1981 r. odkryto obiekt określany jako gródek stożkowaty, będący najprawdopodobniej pozostałością siedziby możnowładczej z okresu wczesnego średniowiecza.


Młyn w Morawicy - Dworski spichlerz i trzykondygnacyjny browar został wzniesiony tutaj w 1840 roku przez rodzinę Oraczewskich będących właścicielami Morawicy i okolic w latach 1837 – 1898. W 1837 r. Edward Oraczewski herbu Szreniawa nabył te ziemie za 22 tysiące złotych polskich na publicznej licytacji. Spichlerz został w 1905 roku zmieniony na młyn zbożowy i podniesiony o jedno piętro. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych przeszedł w ręce prywatnego właściciela. Gruntowny remont i modernizacja nadały mu dzisiejszy restauracyjno – hotelarski charakter. W starym młynie odbywają się także liczne wesela oraz uroczystości gminne.


Odsłonięcie geologiczne w Woli Morawickiej - Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej o znaczeniu naukowym. Swoim obszarem obejmuje powierzchnię 1,20 ha. Odsłonięcie stanowi wykop o długości 170 m, szerokości do 15 m i głębokości do 8 m. Wykop został wykonany w celu eksploatacji piaskowców, która – ze względu na złą jakość surowca – nie doszła do skutku. W ścianach przekopu odsłania się profil utworów najwyższego triasu oraz środkowej jury. Po raz pierwszy opisane zostało w 1965 r. przez  Piotra Filonowicza w „Kwartalniku Geologicznym” tom 9. W 1987 roku ustanowiono tutaj pomnik przyrody nieożywionej i wpisano go do rejestru pod nr 209. Na skutek naturalnych procesów sztuczne odsłonięcie zakrzewiło się i jest dzisiaj w wielu miejscach praktycznie niewidoczne, zachowuje jednak duże walory naukowe.


Podworska kaplica Oraczewskich - Neogotycka kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny została wzniesiona około 1840 na wzgórzu 251m npm w pobliżu zespołu dworskiego. Kaplicę ufundowały Hortensja z Wielopolskich Oraczewska i Fryderyka hr. Wielopolska. Architekt Fryderyk August Stűler pobudował jednonawową kaplicę z kamienia wapiennego, na planie prostokąta o obrysie zewnętrznym 10,11 m x 13,91 m i kubaturze 1346,5m. Kaplica zwrócona jest fasadą w stronę drogi Kielce – Busko. Fasadę ujęto czteroma ośmiobocznymi filarami, które ponad trójkątnym szczytem przechodziły w krenelażowe wieżyczki. Dwuspadowy dach pokryto blachą. Ściany wewnętrzne ozdobiono pilastrami, na drewniany chór prowadziły drewniane schody. Wewnątrz kaplicy wmurowano cztery marmurowe epitafia rodziny Oraczewskich i Wielopolskich. Kaplica spełniała funkcje sakralne do czasu II wojny światowej. Podczas bitwy 15 stycznia 1945 roku kaplica została ostrzelana przez radziecką artylerię, ponieważ znajdował się w niej niemiecki punkt obserwacyjny. Odłamki pocisków zniszczyły ołtarz główny ze znajdującym się tam obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Zniszczone elementy wymagały niewielkiego remontu. Mieszkańcy Morawicy zgromadzili niezbędne materiały, zakupili i zlasowali wapno, ale nie uzyskali zgody na remont kaplicy, która wraz z otaczającym ją terenem przeszła na Skarb Państwa. Niezabezpieczony zabytek popadał w ruinę. W 1957 roku została opracowana broszura: „Kaplica w Morawicy – opis techniczny stanu istniejącego”. Eugeniusz Dyakowski 21 maja 1957 roku dokonał szczegółowych oględzin kaplicy, obserwacje zamieścił w pracy: „Kaplica w Morawicy – ekspertyza 1957”. W tym czasie więźba dachowa już nie istniała, a z dawnego stropu pozostało tylko kilka desek. Zniszczeniu uległa też ściana szczytowa i wschodni filar. Te dwa dokumenty zawierają propozycje ratowania zabytku.Ruiny kaplicy i teren na zachód od kościoła, o powierzchni 3,57 ha parafia zakupiła 8 września 1986 roku. Kaplicę ogrodzono, wykonano niezbędne zabezpieczenia oraz umieszczono tablice ostrzegawcze. Ks. biskup Stanisław Szymecki poświęcił wzgórze oraz ruiny kaplicy 7 grudnia 1986 roku. Na prośbę ks. proboszcza, Stanisława Korneckiego i wojewódzkiego konserwatora zabytków – mgr Anny Piaseckiej, Teresa i Zdzisław Sabatowie z Wielkopola wykonali pomiary geodezyjne i ocenę stanu istniejącego. Na pewno wymienione prace pomogą w przyszłości odbudować ten zabytek. Monumentalna Kalwaria Świętokrzyska i ruiny kaplicy tworzą harmonijną całość. Krzyż – pasja, stojący na biurku na plebani, jest pamiątką z kaplicy Oraczewskich. 

                                                          


Gminny Stadion Sportowy – Stadion znajduje się w miejscowości Brzeziny przy drodze krajowej  nr 73. Budowę stadionu rozpoczęto w 1997 roku. Oddanie do użytku nastąpić miało we wrześniu 2001 roku. Niestety powódź, która nawiedziła gminę dwa miesiące wcześniej pokrzyżowała te plany. Poważne zniszczenia przesunęły otwarcie stadionu prawie o rok. Nastąpiło ono 2 czerwca 2002 r. Ze względu na położenie blisko rzeki Czarna Nida stadion narażony jest na podtopienia. Ostatnie miało miejsce w 2005 roku. Od początku na stadionie gospodaruje KS Moravia Morawica. Obecnie klub posiada drużynę seniorów, cztery zespoły młodzieżowe, a także drużyny kobiece seniorek i juniorek. Na stadionie znajdują się dwa korty tenisowe, dwa boiska w tym główne o wymiarach 96 x 58 m, trybuna z krzesełkami na 800 osób w tym kryta na 350, bieżnia na której w najbliższym czasie planowane jest położenie tartanu. W budynku klubowym znajduje się siłownia. Informacje o klubie znajdziesz tutaj. 

                


Plac rekreacyjno-sportowy w Brzezinach - 15 października 2006 roku oddano do użytku plac rekreacyjno-sportowy w Brzezinach. Mieści się w centrum miejscowości na rogu ulic Chęcińskiej i Szkolnej. Plac zabaw, miejsce na grilla, minitrybuny, ogrodzenie boiska, ciągi pieszo - jezdne oraz fontanna, a także parking to krótki opis placu. Uroku dodają nasadzone drzewka i krzewy. Plac stał się jedną z wizytówek Brzezin. Więcej informacji i zdjęć znajdziesz tutaj.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy