Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

L.p.

 Sektor Publiczny:  

Przedstawiciel:
1

Gmina Chęciny 

nowy herb Gmina Checiny

Robert Jaworski
2

Gmina Morawica

    

Marian Buras
3

Gmina Nowiny

    

Sebastian Nowaczkiewicz
4 Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy    Teresa Badowska
5

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

                        

Renata Janusz
6 Gminny Ośrodek Kultury "Perła" Magdalena Świąder

Sektor Gospodarczy:  

7

Kopalnia Wapienia "Morawica"S.A.

Andrzej Kusak        
8 PHUP EURO GAZ SP.J.
9

Piekarnia "BIAŁOGON" 

     

Jacek Iwanowski
10 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "RASPOL" Stanisław Rabiej
11

Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych

 

Damian Woźniak
12 P.W. CZESTER Zakład Betoniarski Czesław Ślusarczyk
13 Firma Handlowa "WIT" Wojciech Winiarski
14

Zakład Kamieniarski "Przywała"

 

Edward Przywała
15 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DAM&MAM" Hurt-Detal Zygmunt Zawierucha
16

Instytut Innowacji i Biznesu  

Magdalena Gołdzińska
17

Usługi Pilotażowe - Przewodnickie

Dorota Czesak
18 NEW - TEAM Grzegorz Budziosz Grzegorz Budziosz
19

Essence Group Anna Zabrzuch

Anna Zabrzuch
20

Tomasz Puchała Firma Handlowo-Usługowa ON-TIME

Tomasz Puchała 

Sektor Społeczny: 

21 Fundacja Ziemi Morawickiej Marcin Dziewięcki
22

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Moravia"

Przemysław Strójwąs
23

Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

Ewa Zaczek-Kucharska
24

Stowarzyszenie "PADRE" Profilaktyka, Aktywne Działanie,

Rozwój i Edukacja

Paweł Chmura
25

Klub Sportowy "PIAST" Chęciny 

Łukasz Gajos
26

Ochotnicza Straż Pożarna w Obicach

Stanisław Zawadzki
27

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej 

Stanisław Pietrzykowski
28

Ochotnicza Staż Pożarna w Bilczy

29

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Chęciny"

Zofia Stokowiec
30

Uczniowski Klub Sportowy "IKAR" w Polichnie

31

Towarzystwo Ekorozwoju Radomic

Bożena Moskwa
32

Ochotnicza Straż Pożarna w Chęcinach

Jarosław Gruszczyński
33

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej  

Zofia Soboń
34

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Lidia Korban
35

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Murowanej

Władysław Zapała
36

Fundacja Możesz Więcej

Marcin Agatowski
37 Uczniowski Klub Sportowy Futsal Nowiny Arkadiusz Jędras
38 Stowarzyszenie Między Rajem a Piekłem Izabela Mroczek
39 Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki "Z Górki"  Alicja Jamorska-Kurek
40 Janusz Wojtyś
41

Krystyna Janiec

42

Ewa Fudali

43

Jacek Kania

44

Andrzej Kusak

45

Renata Posłowska

46

Arkadiusz Gajek

47

Monika Piotrowska

48

Stanisław Barycki

49 Monika Pater
50 Martyna Wojcieszyńska
51

Rafał Wilk

 

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy