Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

RELACJA Z RAJDU ROWEROWEGO

W  niedzielę 26 września odbył się jesienny Rajd Rowerowy po terenie Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy". Impreza przyciągnęła wielu uczestników. Trasa rajdu liczyła niespełna 30 km i wiodła po  malowniczych terenach gmin: Morawica, Nowiny, Chęciny. 

Miłośnicy jazdy na rowerze  zebrali się w niedzielę ok. godz 13.30 przed Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Po krótkim powitaniu przez Prezesa LGD Marcina Dziewięckiego kawalkada ruszyła w trasę. Rajd nie miał charakteru rywalizacji czy kwalifikacji, a jego celem było zachęcenie do aktywnego spędzania czasu.

Eskapada prowadziła przez Kuby Młyny, Kowalę a następnie Nowiny, gdzie dołączyli kolejni uczestnicy rajdu.

Na placu przed Gminnym Ośrodkiem  Kultury "Perła" w Nowinach,  Wojt Gminy Sebastian Nowaczkiewicz powitał wszystkich uczestników rajdu, podziękował za tak liczne przybycie.

Peleton ruszył przez Zgórsko i Zelejową na rynek w Chęcinach, gdzie uczestników rajdu przywitał Burmistrz Gminy Chęciny Robert Jaworski. Po krótkiej przerwie, rowerzyści stanęli do wspólnego zdjęcia i ruszyli w dalszą drogą do Szewc, gdzie czekał na nich poczęstunek (kiełbaski z grilla, ziemniaki z ogniska, nagrody). Po regeneracyjnym posiłku nastąpiło oficialne wręczenie medali. Podczas słonecznej, aczkolwiek wietrznej pogody w rajdzie wzięło udział w sumie 80 osób. 

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" szczególne podziękowanie kieruje do Gminy Nowiny z Wójtem Sebastaianem Nowaczkiewiczem na czele, wspólorganizatora rajdu rowerowego, za zaangazowanie w organizację rajdu, okazaną pomoc oraz wsparcie działań na rzecz jego sprawnego przebiegu.

Przede wszystkim dziękujemy UCZESTNIKOM za tak liczne przybycie. 

Rajd rowerowy był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania PROW 2014-2020, a także przez gminę Nowiny. 

Poniżej zamieszczamy relację fotograficzną z rajdu.                                                                                                               

                                                                                                  

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy