Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

REALIZUJEMY PROJEKT WSPÓŁPRACY "ŚWIĘTOKRZYSKA WSPÓLNA I AKTYWNA TURYSTYKA"

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w partnerstwie z pięcioma innymi LGD z terenu województwa świętokrzyskiego przystąpiła do realizacji projektu mającego na celu wzrost atrakcyjności turystycznej i promocję obszarów gmin Morawica, Chęciny i Sitkówka-Nowiny. Projekt nosi nazwę „ŚWIAT” co oznacza - Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka".

Obszar LGD „Perły Czarnej Nidy” to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów Ziemi świętokrzyskiej. Niewątpliwie największe jego bogactwo to historia z Zamkiem Chęcińskim w tle, pałace, dwory, kościoły, to także rzeki, zbiorniki wodne, lasy, jaskinie, muzea, zabytki techniki, kaplice, kapliczki oraz liczne szlaki turystyczne i pewnie długo można by jeszcze wymieniać. Dzięki nim obszar LGD jest miejscem często odwiedzanym przez turystów, a dzięki realizacji projektu ŚWIAT mamy nadzieję, że stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalny.

W ramach projektu LGD zaplanowała szereg zadań, a część z nich już zrealizowała, o czym z pewnością część z Państwa mogła się już naocznie przekonać. Najgłośniej 109720653 3111039958933470 6067484560217902671 ow ostatnim czasie było o nowym punkcie na turystycznej mapie LGD jakim stało się odtworzone stanowisko czołgu Pantera z okresu II Wojny Światowej, znajdujące się w lesie w Radomicach, przy drodze do Łabędziowa. Przypomnijmy, że jest to w miejscu, gdzie przed największą bitwą pancerną w regionie, która miała miejsce w styczniu 1945 r. stacjonowało ok 57 czołgów niemieckiego okupanta Pantera z 16 Dywizji Pancernej (Panzer Regiment 2) mających za zadanie powstrzymać nadciągające ze wschodu wojska sowieckie I Frontu Ukraińskiego. Do dnia dzisiejszego zachowały się stanowiska dla niemieckich pojazdów pancernych w tym 57 słynnych czołgów typu Pzkpvw V Panther. Dla wielu osób przejeżdżających obok tych stanowisk historia jaka tu się rozgrywała pozostawała nieznana. Obok stanowiska ustawione zostały dwie tablice informujące o tych wydarzeniach oraz o walorach przyrodniczych okolicznych lasów. Tablicę ustawiono również obok zalewu Morawica oraz w centrum Lisowa. Tablica obok zalewu informuje o szlaku pancernym, na który składają się krzyże przydrożne wykonane po wojnie z elementów uzbrojenia, IMG 20200708 125310wspomnianego wyżej stanowiska czołgowego oraz krzyża pojednania w Radomicach. Tablica w Lisowie przedstawia opis bitwy pancernej jaka miała tu miejsce, a także radzieckie schematy przebiegu tej bitwy i radzieckiej ofensywy w regionie. Kolejnym zadaniem zrealizowanym w gminie Morawica jest odnowienie oznakowania szlaku rowerowego – niebieskiej pętli wokół gminy. Szlak ten został oznakowany w 2007 r. i przed odnowieniem oznakowania niemożliwe było przejechanie bez błądzenia całego odcinaka dla osoby nie znającej terenu. Przypomnijmy, że szlak ten liczy 45 km i w większości prowadzi drogami asfaltowymi. W ramach modernizacji w kilku miejscach został zmieniony jego przebieg, co wynika z faktu, że niektóre odcinki stały się nieprzejezdne bądź też ich przejechanie nastręczało sporych trudności. Nowe znaki namalowane zostały na drzewach, słupach itp. zgodnie ze sztuką znakowania szlaków turystycznych i nikt nie powinien mieć problemów z przejechaniem trasy szlaku... no może poza jednym odcinkiem. W Bilczy jadąc ulicą Ściegiennego tuż przed drogą krajową oznakowanie się urywa. To z powodu remontu drogi krajowej na chwilę obecną nie ma możliwości oznakowania szlaku, na tym krótkim odcinku. W każdym razie należy kierować się w na drugą DSC07346stronę drogi 73 w ulicę Marmurową i analogicznie w drugą stronę, bo szlak jest oczywiście dwukierunkowy. Następnym zadaniem w ramach projektu są konferencje dot. wydarzeń z okresu II Wojny Światowej i promujące szlak pancerny. Dwie takie konferencje już się odbyły. Pierwsza miała miejsce dn. 05.09.2019 roku w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach w 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Prelegentami byli dwaj znakomici goście prof. zw. dr hab. Adama Massalski oraz mgr Marek Jończyk z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Prelekcja Pana Jończyka nosiła tytuł: Wojna obronna 1939 r. na kielecczyźnie natomiast Profesor Massalski mówił o "Konsekwencji września 1939 r. - okupacji niemieckiej oraz tajnym nauczaniu i zagładzie Żydów chęcińskich”. Wydarzeniu towarzyszyły pokazy grup rekonstrukcyjnych, zaprezentowane zostały oddziały obu walczących stron - Wojska Polskiego i Wehrmachtu, a także samochód Steyr 1500 z działkiem przeciwlotniczym flak 38. Druga konferencja miała miejsce 17.01.2020 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy. Prelegentami byli Konrad Maj z Archiwum Państwowego w Kielcach oraz dr. Michał Zawisza z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Prelekcja Pana Maja nosiła tytuł: "Bitwa pancerna DSC 1136w styczniu 1945 i pozostałości wojenne w krajobrazie wsi" natomiast dr Zawiszy "Wyzwolenie, którego nie było". Zaprezentowana została wystawa archiwalnych zdjęć z okresu powojennego oraz zdjęć elementów uzbrojenia wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, a także krzyży przydrożnych wykonanych z pozostałości wojennych. Zaprezentowany zostały niemiecki transporter opancerzony Sdkfz 251 oraz żołnierze w niemieckich i radzieckich mundurach z tamtego okresu. W obu uroczystościach udział wzięło wielu znakomitych gości oraz liczna grupa uczniów ze szkół. Mamy nadzieję, że ta młodzież będzie dzisiaj zdolna do empatii i porównując styczeń 1945 z styczniem 2020 roku zobaczy jak ważna jest wolna niepodległa ojczyzna, jak dobrze jest się uczyć w polskiej szkole, bez okupanta na ulicy, który siał zagładę i terror. Trzecia konferencja będzie miała miejsce we wrześniu w Gminnym Ośrodku Kultury „PERŁA” w Nowinach w rocznicę bitwy pod Szewcami. 18 września 1944 r. w szewczańskich lasach w gminie Sitkówka-Nowiny rozegrała się bitwa, w której batalion Antoniego Hedy pokonał oddziały niemieckie. Walkę stoczyły 2 ppLeg. i 3pp Leg., które dotarły do lasów Pasma Zgórskiego. Ich zadaniem było m.in. odciągnięcie uwagi Niemców od rejonu Korczyna i Fanisławic. Główną przyczyną był przewidywany plan ataku na Kielce, co wiązało się z koniecznością pozostawania dodatkowych sił wojsk polskich w odwodzie. Kolejne zadanie DSC0004 zrealizowane zostało w gminie Sitkówka-Nowiny, gdzie zamontowano dwie samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Pierwsza zlokalizowana została w miejscowości Szewce obok Pomnika Partyzantów Armii Krajowej, druga zaś obok pływali „Perła”. Stacje wyposażone są w profesjonalne narzędzia i korzystać z nich mogą wszyscy, którzy tego potrzebują. Ostatnim zadaniem, o którym możemy mówić w trybie dokonanym jest modernizacja szlaków turystycznych Ścieżka Mnicha oraz archeo- geologicznego w gminie Chęciny. Tytułowy Mnich to, to kamienna postać w mnisim habicie z kapturem, ustawiona na wzgórzu w pobliżu kościoła św. Bartłomieja, z zarysem zamku w tle. W ramach zadnia zostały wykonane prace związane z podniesieniem walorów estetycznych infrastruktury na szlaku, w tym wyczyszczenie oraz impregnacja tablic informacyjnych, drewnianych i kamiennych figur, wymiana siedzisk w ławkach, a także czyszczenie, malowanie barierek i murku na Ścieżce Mnicha oraz wiaty turystycznej na Górze Rzepka. Zakupiono także akumulatory do podświetlenia Jaskini Piekło w Skibach.  Dzięki projektom współpracy, jakie są IMG 20200629 135337realizowane w okresie programowania na lata 20014-2020 powstało wiele wspólnych inicjatyw, które przyczyniły się wzmocnienia aktywności lokalnych mieszkańców, powstania wartości dodanej w postaci wymiany doświadczeń i wielopłaszczyznowej współpracy niezbędnej do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że realizowany przez nas projekt choć w małym stopniu spełnia Państwa oczekiwania oraz, a zrealizowane zadania będą inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań.

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy