Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Sprawozdawczość beneficjentów

Ankieta monitorująca 2014-2020

Ankieta monitorująca w zakresie przedsiębiorczości oraz niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - pobierz

Poprawiono: środa, 07, marzec 2018 09:21

Odsłony: 943

Ankiety monitorujące 2017-2013

Przypominamy wszystkim beneficjentom, którzy otrzymali pomoc w ramach działania 421 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju o konieczności złożenia ankiety monitorującej do biura LGD "Perły Czarnej Nidy". Obowiązek taki wynika z § 5 ust. 5 Umowy Przyznania Pomocy, którą podpisali beneficjenci w związku z realizacją projektu. Ponadto beneficjenci działań z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty" na podstawie § 5 ust. 4 Umowy o której wyżej mowa winni złożyć ankietę monitorującą do ŚBRR. Poniżej zamieszczamy wzory ankiet oraz instrukcje ich wypełniania.

Ankieta monitorująca składana do LGD - pobierz

Ankiety składane do ŚBRR:

Małe projekty - pobierz

Instrukcja do ankiety (małe projekty) - pobierz 

Odnowa i rozwój wsi - pobierz

Instrukcja do ankiety (odnowa) - pobierz

Poprawiono: środa, 07, marzec 2018 09:06

Odsłony: 2599

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy