Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 3.2.1

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs w ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników znajdują się poniżej:

Protokół z zebrania Rady stowarzyszenia - pobierz

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 1/2018/G - pobierz

Lista wniosków niespelniających warunków udzielenia wsparcia - pobierz

Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski -  pobierz

Rejestr interesów członków Rady stowarzyszenia - pobierz

Lista członków Rady stowarzyszenia  biorących udział w ocenie - pobierz

Lista ocenionych grantobiorców w ramach naboru - pobierz 

Lista wybranych grantobiorców - pobierz


Poprawiono: środa, 14, listopad 2018 10:42

Odsłony: 1134

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2018/G na operacje w ramach przedsięwzięcia: 3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatuw ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Regulamin naboru - pobierz

Załącznik nr 1 Procedura wyboru i oceny grantobiorców - pobierz

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku grantowego - pobierz

Załącznik nr 3 Regulamin pracy rady - pobierz

Załącznik nr 4 Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 5 Wzór umowy o powierzenie grantu - pobierz

Załącznik nr 6 Sprawozdanie z realizacji grantu - pobierz

Załącznik nr 7 Kryteria wyboru - pobierz

Załącznik nr 8 Planowane do osiągnięcia, cele i wskaźnik - pobierz

Poprawiono: środa, 14, luty 2018 11:32

Odsłony: 1083

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy