Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Chęciński Uniwersytet III Wieku

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

DSC 5327Stowarzyszenie Chęciński Uniwersytet III Wieku w ramach realizacji projektu pt. "Integracja mieszkańców poprzez działania na rzecz ochrony środowiska pn. Zielona Gmina Chęciny" dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" zorganizowało cykl działań i wydarzeń służących podnoszeniu wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, pod hasłem "Zielona Gmina Chęciny". 

https://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=12953                                       

                                      Logotypy do mapy

Projekt pt. „Integracja mieszkańców poprzez działania na rzecz ochrony Środowiska pn. Zielona Gmina Chęciny” dofinansowany przez  Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
      „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
                Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
              operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
             Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiono: środa, 10, czerwiec 2020 15:22

Odsłony: 613

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy