Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury w Korzecku

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

Stowarzyszenie Wspierajace Rozwój Kultury w Korzecku w ramach realizacji projektu "Przygoda chęcińska  - fascynacja historią i walorami geologiczno przyrodniczymi  Korzecka i Mostów", dofinansowanego przez Lokalna Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" zrealizowało z sukcesem w ramach projektu pieszą wędrówkę w poszukiwaniu skarbów chęcińskich. Liczna grupa poszukiwaczy chęcińskich skarbów wyruszyła spod Zamku zapoznając się z jego historią i legendami.

http://ckis.checiny.pl/index.php/2-uncategorised/1639-poszukiwali-checinskich-skarbow

                                                Logotypy do mapy   

Projekt pt. „Przygoda chęcińska - fascynacja historią i walorami geologiczno przyrodniczymi Korzecka i Mostów" 

dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poprawiono: środa, 16, grudzień 2020 12:55

Odsłony: 473

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy