Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Chęcinach

Beneficjent: Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Chęcinach

Tytuł operacji:  Zachowanie dziedzictwa lokalnego przez remont i konserwację muru ogrodzeniowego Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach

Kwota dofinansowania: 300 000,00

Streszczenie: Operacja przyczyniła się do atrakcyjności gminy Chęciny, a tym samym obszaru LGD "Perły Czarnej Nidy". W ramach realizacji projektu został wykonany remont i konserwacja muru ogrodzeniowego  o dł. 81,11m, który stanowił duże zagrożenie dla mieszkańców i turystów odwiedzajacych klasztor.

http://www.checiny.pl/asp/en_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=15555

                              Logotypy do mapy

 Projekt pt. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego przez remont i konserwację muru ogrodzeniowego  Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach” dofinansowany przez  Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
   Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
             Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poprawiono: poniedziałek, 11, kwiecień 2022 15:06

Odsłony: 212

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy