Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

IMG 1518Ochotnicza Straż Pożarna w Bolminie w ramach realizacji projektu pt. "Zachowanie dziedzictwa niematerialnego poprzez zakup mundurów galowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Chęciny" dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" zakupiła 50 kompletów mundurów (umundurowanie wyjściowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych).  

  http://checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=169&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=13398

                                    Logotypy do mapy

                    Projekt pt. „Zachowanie dziedzictwa niematerialnego poprzez zakup mundurów galowych dla Ochotniczych                                                                                                 Straży Pożarnych z terenu gminy Chęciny”                            

                                                 dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
              „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
                                Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
                                 peracji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
                                              Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy