Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

ZA NAMI PIERWSZE SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU "KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

zdj. ochorny danych Kopiowanie15 lutego 2019 roku w Sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy odbyło się pierwsze z trzech szkoleń tematycznych dla uczestników projektu „Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Perły Czarnej Nidy.

Szkolenie z zakresu "Ochrony Danych Osobowych w firmach i instytucjach" poprowadziła Pani Adwokat Katarzyna Szewczyk. Uczestnicy szkolenia w kompleksowy sposób zapoznali się z tematyką unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpiło aktualną ustawę o ochronie danych osobowych.

 Podczas szkolenia omówione zostały wybrane zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych – takie jak m.in. pozyskiwanie, przetwarzanie i usuwanie danych, obowiązek informacyjny, klauzule zgody, obowiązki administratora i prawa osoby fizycznej, a także omówienie pod kątem wprowadzanych zmian oraz wskazanie, jak i kiedy wdrażać nowe obowiązki wynikające z RODO. Szkolenie było bardzo ciekawe i ważne o czym może świadczyć chociażby ilość zadawanych pytań zarówno w trakcie jak i na koniec szkolenia.

W szkoleniu wzięło udział 15 uczestników, wśród których byli zarówno przedsiębiorcy prowadzący własne działalności gospodarcze, pracownicy administracji samorządowej oraz osoby prywatne zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy z omawianej tematyki z terenu trzech gmin Chęciny, Morawica oraz Sitkówka Nowiny.

Zgodnie z harmonogramem szkoleń już dzisiaj zapraszamy na następne szkolenie, tym razem do Kamienicy „Niemczówka" do Chęcin 22 marca na szkolenie z Negocjacji w biznesie oraz do sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka Nowiny 12 kwietnia na szkolenie z Innowacji marketingowych. Wszelkie informacje znajdują się na stronie http://www.perlycn.pl/

Szkolenia są prowadzone w ramach projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020".  Uczestnikami szkoleń mogą być przedsiębiorcy, ich przedstawiciele, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju regionu, a także przedsiębiorcze osoby fizyczne np. planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny (zapewniony obiad, przerwa kawowa, materiały szkoleniowe).

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy