Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

54377069 794731860902522 8454857462518906880 nStowarzyszenie "Siła Woli" w ramach realizacji projektu 3...2...1 START z ekologią na TAK! Edukacja i integracja mieszkańców gminy Sitkówka - Nowiny, dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy", zrealizowało z sukcesem wiele  zadań o bardzo różnorodnym charakterze mających na celu zintegrowanie społeczności lokalnej, poprzez szereg działań integracyjnych, edukacyjnych i zaangażowania osobistego na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej. 

 

 

To była świetna zabawa

Zakończył się projekt pn. „3...2...1... START - z ekologią na TAK! Edukacja i integracja mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny. Projekt został dofinansowany ze środków pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy".

Projekt miał na celu zintegrowanie społeczności lokalnej, poprzez szereg działań integracyjnych, edukacyjnych i zaangażowania osobistego na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej. Projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane problemy na terenie LGD, chcieliśmy aktywizować mieszkańców do zaangażowania w sprawy społeczne poprzez wspólne spotkania, pikniki, zabawy.
Celem szczegółowym było rozwiązanie lokalnych problemów poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań społecznych. Analiza raportów z realizacji projektów w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Lokalna Siec Innowacji pozwoliła na wyodrębnienie dwóch istotnych problemów: ekologiczny (zanieczyszczenie środowiska, smog, palenie śmieci, wynikające z niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców) oraz dezintegracja społeczności (niedostateczne zainteresowanie młodzieży i dzieci życiem społecznym, zbyt mała integracja mieszkańców, zwłaszcza w kontekście napływu ludności, brak oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży, niedostateczny poziom zaangażowania społecznego w sprawy lokalne).
Nasz projekt idealnie wpisał się w te problemy. W ramach projektu zrealizowaliśmy cykl zadań o charakterze edukacyjnym oraz integracyjnym. Stworzyliśmy okazje do spotkań mieszkańców oraz wspólnej zabawy i zajęć wykorzystujących motywy ekologiczne. Dzięki warsztatom, piknikom i działaniom edukacyjnym dzieci zainteresowały się problemem ochrony środowiska i poszerzyły swoją wiedzę z tego zakresu. Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, oraz sołectw Wola Murowana i Bolechowice.
Inauguracja projektu nastąpiła podczas karnawałowej zabawy integracyjnej w dn. 19.02.2019 r. W zabawie wzięło udział ponad 80 osób. Podczas zabawy integracyjnej rozpoczęliśmy zapisy na zaplanowane w projekcie warsztaty ekologiczne dla dzieci. Ogłosiliśmy także konkurs plastyczny na ekologiczną ozdobę wielkanocną. Zadanie polegało na przygotowaniu ekologicznej ozdoby wielkanocnej. Zabawę poprowadziły animatorki zabaw dziecięcych, organizując dzieciom konkursy z nagrodami, tańce i zabawy dla dzieci. Dzieci przez 3 godziny świetnie bawiły się z rodzicami, a na koniec otrzymały słodki poczęstunek.
W projekcie zrealizowaliśmy cykl warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych. Każdorazowo w warsztatach wzięło udział 25 dzieci-uczestników projektu oraz opiekunowie-wolontariusze. Warsztaty miały na celu edukację w zakresie ekologii oraz integrację. Dwie edycje ekologicznych warsztatów stacjonarnych zrealizowaliśmy w marcu na terenie remizy OSP Wola Murowana.
Pierwsze z warsztatów odbyły się 8 marca, kiedy do remizy zaprosiliśmy animatorów z RCNT Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim do poprowadzenia eksperymentów/doświadczeń o tematyce ekologicznej. Dzieciaki wzięły udział w warsztatach pn. „Naturalne kosmetyki”. Uczestnicy z niewielką pomocą wolontariuszy wykonały własnoręcznie mydełko z naturalnych składników, pastę do zębów i sól do kąpieli. Poznały zasady przechowywania naturalnych kosmetyków i ich poszczególne składniki. Po zakończonych zajęciach każdy mógł zabrać zrobione przez siebie przedmioty do domu.
16 marca kolejni uczestnicy - 25 dzieci z naszej gminy przeżyło przygodę edukacyjną z klockami LEGO. Animatorki LEGO EDUKIDO Kielce przygotowały ponad 1-h kreatywną lekcję na temat odnawialnych źródeł energii. - Wykorzystywane przez nas zestawy klocków są źródłem wiedzy o świecie. Wprowadzają małych odkrywców w świat techniki i natury. Dzieci poznają podstawy budowy maszyn, prawa przyrody, reguły matematyki – mówi Karolina Strójwąs, właściciel Edukido Kielce.
Zrealizowaliśmy dwa warsztaty wyjazdowe: do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim (24.03.2019) oraz rajd Leśną Ścieżką Dydaktyczną w Nadleśnictwie Kielce (02.05.2019).
Temat warsztatów zrealizowanych w RCNT w dniu 24 marca to: „Gleba - żywiciel przyrody". - Jakie tajemnice kryje w sobie malutka bryłka ziemi? Odpowiedzi na to i inne pytania, uczestnicy warsztatów uzyskali, wykonując szereg doświadczeń fizyko-chemicznych z wykorzystaniem technik stosowanych w laboratoriach. Podczas zajęć, uczestnicy zbadali właściwości fizyko-chemicznych gleb (np. czarnoziemów, bielic, ziem ryżowych) pod kątem ich użyteczności dla potrzeb rolnictwa. Sprawdzili strukturę, uziarnienie, właściwości sorpcyjne oraz pH różnych próbek gleby. Podczas warsztatów, prowadzący przedstawili sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniu gleb. Dzieci poznają najczęstsze źródła jej skażenia oraz uświadomią sobie, że gleba może ulegać degradacji, w związku z czym należy ją chronić i o nią dbać. Dzięki temu przekonają się, że taki pospolity składnik przyrody, kryje w sobie wiele zagadek, których odkrywanie może być niezwykłą przygodą. Rezultatem było podniesienie wiedzy i zwiększenie świadomości dzieci nt. ochrony środowiska. Celem warsztatów było poznanie lokalnych zasobów oraz podniesienie świadomości na temat ochrony środowiska. Dzięki warsztatom wyjazdowym do sąsiadującego RCNT w Podzamczu Chęcińskim dzieci mogły wziąć udział w różnego rodzaju eksperymentach fizycznych, a nic lepiej nie przemówi do dzieci w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej jak doświadczenie pewnych rzeczy namacalnie. Warsztaty trwały 1h po czym był czas na zwiedzanie wystawy i zabawę na zielonym placu zabaw. Podsumowaniem niech będą słowa 7-letniej Łucji: - To było doskonałe pół dnia.
Jednym z ostatnich wyjazdów w ramach projektu była wyprawa szklakiem Leśnej Ścieżki Dydaktycznej „Sufraganiec”. Rajd rozpoczął się w słoneczne przedpołudnie, 2 maja w Gruchawce k. Kielc. Leśnicy oprowadzili uczestników naszego projektu po Nadleśnictwie Kielce opowiadając o walorach lasu, zwiedziliśmy interaktywną izbę leśną, a na zakończenie posililiśmy się pieczonymi na ognisku kiełbaskami. Zadaniem warsztatów była edukacja najmłodszych w zakresie posiadanych zasobów oraz integracja.
Na zamknięcie projektu zorganizowaliśmy drugie spotkanie integracyjne. W dn. 16 czerwca na placu festynowym w Bolechowicach odbył się piknik ekologiczny pn. „Ekologia na wesoło”. Piknik poprowadziły animatorki zabaw dziecięcych organizując konkursy i zabawy dla dzieci. Podczas trwania pikniku odbyły się występy lokalnych artystów. Na placu festynowym ustawionych zostało kilka „kącików zainteresowań” min. stoisko z klockami LEGO, zawody sportowo-ruchowe z piłką nożną, ekologiczna fotobudka oraz stoiska komercyjnych firm. Licencjonowany instruktor zumba fitness poprowadziła 1-h zajęcia dla dzieci, rodziców i seniorów, zachęcając do wspólnej zabawy. W trakcie pikniku ogłoszono wyniki rozstrzygniętego w kwietniu konkursu plastycznego na ekologiczną ozdobę wielkanocną. Dzięki konkursowi plastycznemu całe rodziny zainteresowały się tematem wytwarzania eko-ozdób. Podniesie to świadomość społeczeństwa na temat wykorzystania naturalnych surowców. W jury zasiedli: Marta Herbergier - UG Sitkówka-Nowiny, Agnieszka Karbownik – GOK Nowiny, Renata Miśkiewicz - ZPO Bolechowice. Nagrodzeni zostali: 1 miejsce – Łucja Kaniecka, 2 miejsce – Maja Pawłowska, 3 miejsce – Antoni Piotrowicz. wyróżnienia otrzymali: Agata Karbownik, Anna Frejowska i Gabriela Mróz. Oprócz wyróżnionych uczestników konkursu, wszystkie dzieci, które złożyły swoje prace otrzymały nagrody – upominki.
Rozwijanie inicjatyw proekologicznych może bowiem przynieść liczne korzyści społeczności lokalnej. Po pierwsze, wspólne działanie na rzecz ochrony przyrody może być świetnym pomysłem na integracje mieszkańców. •

Kamila Piotrowicz
prezes stowarzyszenia Siła Woli

                                                       Logotypy do mapy   

Projekt pt. „3...2...1  START z ekologią na TAK! Edukacja i integracja mieszkańców gminy Sitkówka - Nowiny” dofinansowany przez  Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
                Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
       Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
              operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
             Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy