Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

 DSC0059Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” dofinansowała kolejny projekt mający na celu ochronę zabytków. Tym razem pomoc trafiła do Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach.

Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) wpisuje się w całą historię i tradycję Chęcin a tym samym regionu już od XIV wieku, kiedy to na prośbę króla Kazimierza Wielkiego Papież Urban V wydał w dniu 5 marca 1367 r. bullę papieską i pozwolił na założenie klasztoru franciszkańskiego, który ufundowano rok później. Zespół klasztorny, w tym kościół Podwyższenia Krzyża Świętego przeszedł burzliwe dzieje, które są znane nie tylko parafianom, ale i lokalnej społeczności identyfikującej się z tym miejscem i biorącej czynny udział w uroczystościach i nabożeństwach odprawianych w jego murach. Otóż zabudowania klasztorne przez ponad 100 lat wykorzystywane były jako więzienie, potem rzeźnia, ale również jako hotel z ekskluzywną restauracją w kościele i koktajlbarem w kaplicy.

Franciszkanie z klasztoru w Chęcinach należą do krakowskiej Prowincji św. Antoniego z Padwy i błogosławionego Jakuba Strzemię. Zasłynęli, nie tylko w Chęcinach, z niekonwencjonalnych projektów ewangelizacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych. Bracia, oprócz prowadzenia Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "San Damiano", współpracują z rodzinnymi poradniami profilaktyki i terapii uzależnień, z oddziałem terapii uzależnień szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Morawicy, z oddziałem terapeutycznym aresztu śledczego w Kielcach. Są także duszpasterzami i terapeutami na oddziale dla uzależnionych w kieleckim areszcie. Przy ich klasztorze spotyka się grupa anonimowych alkoholików.

Środki pozyskane z Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” zostały przeznaczone na malowanie wnętrza kościoła. Celem prac konserwatorskich i restauratorskich było przywrócenie obiektowi zabytkowemu dawnej świetności, oddziaływania estetycznego i powstrzymania procesu degradacji.

Klasztor Ojców Franciszkanów pozyskał dofinansowanie w kwocie 39 991,85 zł w ramach przedsięwzięcia 2.1.3 „Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy