Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”

działająca na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia:

Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłoszenie (doc)- pobierz

Regulamin (doc) - pobierz

Załacznik nr 1 - Procedura wyboru (doc) - pobierz

Załacznik nr 2 - Regulamin Pracy Rady (docx) - pobierz

Załacznik nr 3 Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) - pobierz

Załacznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku (pdf) - pobierz

Załacznik nr 5 Wzór umowy (pdf) - pobierz

Załacznik nr 6 Wniosek o płatność (xlsx) - pobierz

Załacznik nr 7 Kryteria wyboru operacji (docx) - pobierz

Załacznik nr 8 Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki (doc) - pobierz

9. Biznesplan (docx) - pobierz

10. Narzędzie pomocnicze do wyliczania tabel finansowych w biznesplanie (xlsx) - pobierz

11. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu (pdf) - pobierz

12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls) - pobierz

13. Oświadczenie o nieprzyznaniu pomocy (doc) - pobierz

14. Oświadczenie osoby bezrobotnej (doc) - pobierz

15. Karta weryfikacji formalnej (doc) - pobierz

16. Karta weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 (xls) - pobierz

17. Klauzula RODO (docx) - pobierz

18. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy