Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Kończymy realizację projektu "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą"

W dniu 22 marca 2012 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”.  W konferencji udział wzięły osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia, animatorzy zajęć, młodzież gimnazjalna oraz zaproszeni goście. Zebrani wysłuchać mogli tematycznych prelekcji wygłoszonych przez ekspertów ds. TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) i przedsiębiorczości, zobaczyć prezentację reportaży z działalności Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości, przedstawione zostały także praktyczne materiały metodyczne dla nauczycieli dot. prowadzenia zajęć w Klubach opracowane podczas realizacji projektu.

Projekt poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych,  zakłada promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy. Projekt realizowany był od 01.10.2010 r.  na terenie dwóch województw: świętokrzyskiego i mazowieckiego. Pod okiem Lidera – Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, projekt partnerski realizowała LGD „Perły Czarnej Nidy”, LGD „Razem dla Radomki”, Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego oraz Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. W ramach przedsięwzięcia utworzono 10 Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości funkcjonujących przy gimnazjach w Morawicy, Chęcinach, Nowinach, Obicach i Bilczy (woj. świętokrzyskie) oraz przy gimnazjum w Przysusze, Przytyku, Wolanowie, Jedlińsku i Wieniawie (woj. mazowieckie). W sumie na zajęcia w Klubach uczęszczało ponad dwustu uczniów. Pomimo, iż warsztaty były zajęciami pozalekcyjnymi, nadprogramowymi, młodzież bardzo chętnie w nich uczestniczyła. Cotygodniowe, dwugodzinne spotkania prowadzone były przez ekspertów i trenerów TRIZ i przedsiębiorczości oraz animatorów i miały charakter gier, zabaw, warsztatów uczących twórczego, nieszablonowego sposobu rozwiązywania realnych problemów przedsiębiorców przy zastosowaniu metody TRIZ.  W ramach zajęć zorganizowana została wizyta studyjna w Elektrowni w Kozienicach, gdzie Klubowicze mieli możliwość zetknięcia się z realiami prowadzenia działalności gospodarczej, a w nagrodę za aktywność i zaangażowanie w projekt młodzież odbyła ciekawą wycieczkę do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. W każdym województwie odbyły się także Regionalne Konkursy Przedsiębiorczości podczas których gimnazjaliści z poszczególnych Klubów mieli możliwość wykazania się wiedzą zdobytą podczas zajęć warsztatowych.  Niestety, okres realizacji projektu kończy się w marcu br., ale zarówno przedstawiciele samorządów województw, ŚCITTu, dyrektorzy szkół, Zarządy LGDów jak i wreszcie sama młodzież zgodnie twierdząc, iż zarówno przedsięwzięcie jak i jego rezultaty przerosły ich najśmielsze oczekiwania, obiecali iż dołożą wszelkich starań aby projekt kontynuować. Arkadiusz Jędras Wiceprezes Zarządu LGD „Perły Czarnej Nidy” i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach pozyskał już dodatkowe środki na ten cel. Mamy nadzieję, że kolejne podejmowane przez nas przedsięwzięcia odniosą równie duży sukces. 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy