Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

"SIĘGNIJ PO WIEDZĘ - SIĘGNIJ PO AWANS"

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

 

W związku z realizacją projektu „Sięgnij po wiedzę – sięgnij po awans” Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby: - pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę cywilno - prawną, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę),- posiadające co najwyżej średnie wykształcenie, - zameldowane na terenie województwa świętokrzyskiego,- nie prowadzące działalności gospodarczej

do udziału w bezpłatnych szkoleniach z następującego zakresu:

- Dotacje unijne – pozyskiwanie i rozliczanie.

- Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 KV. – szkolenie zakończone egzaminem umożliwiającym uczestnikom uzyskanie świadectwa kwalifikującego „E” (tzw. Uprawnień SEP) w w/w zakresie

- Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR kurs podstawowy + przewóz materiałów niebezpiecznych cysternami) – szkolenie ukończone egzaminem uprawniającym uczestników do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym

- Księgowość, aplikacje finansowo – kadrowe

- Pracownik działu obsługi klienta ze znajomością języka angielskiego (poziom A2 lub B1) -     szkolenie zakończone egzaminem certyfikującym TOEIC

- Mobilny przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B. – szkolenie przewiduje sfinansowanie każdemu uczestnikowi kursu na prawo jazdy kat. B oraz pokrycie kosztu pierwszego egzaminu teoretycznego
i praktycznego

- Profesjonalna obsługa komputera – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL– Core) – szkolenie ukończone egzaminem certyfikującym ECD. 

 Ponadto projekt przewiduje realizację Warsztatów umiejętności interpersonalnych – ukierunkowanych na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz poznawanie przez uczestników projektu własnej wartości. Warsztaty składać się będą z modułów, obejmujących zagadnienia z następującego zakresu:

Moduł 1. Godzenie życia prywatnego z zawodowym oraz promowanie rozdzielania obowiązków rodzinnych   między kobiety i mężczyzn.

Moduł 2. Zarządzanie czasem i panowanie nad stresem.

Moduł 3. Umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych (asertywność).

Moduł 4. Zasady kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Szkolenia i warsztaty odbywać się będą w systemie weekendowym lub w dni robocze (od poniedziałku
do piątku) po godzinach pracy uczestników. Planowane miejsce realizacji: Końskie i Kielce.
 

W ramach projektu zapewniamy bezpłatnie:

- materiały szkoleniowe, - catering,- zwrot kosztów dojazdu. 

Szczegółowe informacje: Kielce – Iwona Klimczyk, tel: 41/ 345 39 08     Końskie – Olga Spiechowicz, tel: 41/ 375 14 55  Ponadto zapraszamy na stronię internetową KSWP - www.kswp.org.pl  gdzie znajdą Państwo dokumenty rekrutacyjne do pobrania, informacje na temat przybliżonych terminów realizacji szkoleń oraz minimalnych wymagań, jakie musi spełniać kandydat, aby mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy