Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

LGD będzie funkcjonować co najmniej do 2015 roku

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” podpisali umowę na realizację działania 431 Osi 4 PROW „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Umowa zapewnia środki niezbędne do funkcjonowania biura LGD do 30 czerwca 2015 roku.

Jest to jednocześnie ostateczna data realizacji wszystkich działań w ramach Osi 4 PROW, a więc do tego momentu zakończone powinny być również projekty realizowane przez beneficjentów działań wdrażanych przez LGD. Podpisana umowa opiewa na kwotę niemal 750 tys. zł, w ramach których oprócz kosztów bieżących przewidziane są również wydatki na kampanię informacyjną dotyczącą działalności LGD oraz szkolenia dla beneficjentów. Kampania informacyjna to między innymi udział w targach (najbliższe to III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach w dniach 15-17 kwietnia 2011), współorganizacja festynów plenerowych, na których zachęcać będziemy do składania wniosków na działania przewidziane w LSR, a także wiele innych drobniejszych przedsięwzięć. To dzięki tej umowie nadal może funkcjonować biuro LGD, w którym wszyscy Państwo uzyskają informacje na temat konkursów ogłaszanych przez LGD, a pracownicy pomogą bezpłatnie wypełnić wnioski aplikacyjne.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy