Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Komputerowe ABC - szkolenie dla mieszkańców Gminy Chęciny

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za pośrednictwem LGD „Perły Czarnej Nidy” zaprasza mieszkańców gminy Chęciny do wzięcia udziału w szkoleniu  „Komputerowe ABC – atut na otwartym rynku”. Szkolenie realizowane w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ma na celu zwiększenie szans  efektywnego działania na rynku pracy grupy 30 niezatrudnionych osób z Gmin: Chęciny, Daleszyce oraz Górno, poprzez nabycie umiejętności w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Z Gminy Chęciny w szkoleniu może wziąć udział  11 niezatrudnionych osób (5 kobiet oraz 6 mężczyzn), które jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej. 

Osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w :

  • jednym dwudniowym szkoleniu (16 godzin)

- rozwijającym umiejętności i kompetencje społeczne: autopromocja, autoprezentacja, motywacja 

oraz

- dostarczającym wiedzy o rynku pracy: kluczowe branże, zawody przyszłości, potrzebne kwalifikacje

  • kursie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (108 godzin)

- podstawy technik informatycznych

- użytkowanie komputerów

- przetwarzanie tekstów

- arkusze kalkulacyjne

- bazy danych

- grafika menadżerska i prezentacyjna

- przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Szkolenia planowane są w miesiącu maju, a planowany termin zakończenia to sierpień 2011 .

            Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej www.frdl.kielce.pl oraz pod nr tel. 41 344 66 30 wew. 22.

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy