Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Wnioski na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" złożone w Agencji

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" zakończyła konkurs w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W dniu dzisiejszym wszystkie wnioski wraz z dokumentacją złożone zostały w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, która sprawdzać będzie je pod względem formalnym. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie wnioski złożone w ramach konkursu weryfikowane są przez LGD pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i każdy z nich otrzymuje punkty przyznane na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Do biura LGD wpłynęło pięć wniosków i wszystkie uznane zostały za zgodne z LSR. Każdy z nich poddany został następnie ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w wyniku której otrzymał określoną liczbę punktów. Wszystkie wnioski zostały wybrane do dofinansowania.  Poniżej lista wniosków wybranych do dofinansowania, a także protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Zaleca się kliknięcie prawym przyciskiem i zapisanie pliku na dysku

Lista wniosków wybranych do dofinansowania - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy