Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Uroczyste spotkanie promujące folder "Brzeziny i Podwole - znane i nieznane zakątki miejscowości"

W dniu 26.10.2010 o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach odbyło się spotkanie promujące folder „Brzeziny i Podwole – znane i nieznane zakątki miejscowości”. Ta piękna publikacja ukazała się dzięki staraniom i wielkiemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola.   

Idea wydania folderu promocyjnego zrodziła się w wyobraźni Pana Janusza Wojtysia – założyciela Stowarzyszenia, obecnie Prezesa Honorowego oraz Pana Damiana Zegadło – Radnego z Gminy Morawica. Swym pomysłem i zapałem zarazili Prezesa Stowarzyszenia Panią Mariannę Węgrzyn, która zajęła się opracowaniem tekstu zaś Pani Monika Malicka zadbała o stronę merytoryczną całego przedsięwzięcia. Celem projektu była promocja turystyczna Brzezin i Podwola – malowniczych miejscowości położonych w gminie Morawica. W ramach realizacji projektu każde  gospodarstwo domowe z obu wiosek otrzymało egzemplarz folderu a także sadzonkę brzozy jako symbol przywiązania do miejscowości i tradycji.Na spotkanie podsumowujące projekt przybyło wielu znamienitych gości, m.in. wójt gminy Morawica Pan Marian Buras wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Wojtyś, dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach Pan Dariusz Pabian, dyrektor Szkoły Podstawowej  w Dębskiej Woli Pani Irena Bisaga, Pani Teresa Badowska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy, radni Gminy Morawica, przedstawiciele LGD „Perły Czarnej Nidy”,  mieszkańcy Brzezin i Podwola a także Zespół Folklorystyczny ”Brzezinianki” od występu którego rozpoczęto uroczystość. Przedstawienie folderu w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Panią Monikę Malicką poprowadziła Pani Marianna Węgrzyn, omawiając pokrótce historię Brzezin, skupiła uwagę słuchaczy na ciekawostkach dotyczących znanych i tych nieznanych miejsc i obiektów Podwola i Brzezin. Pani Monika Malicka nadmieniła, iż realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o przyznanie pomocy złożony został  w ramach naboru na  „Małe granty” ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”. Tam przeszedł pozytywną weryfikację zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, zakwalifikował się także  do dofinansowania. Następnie wniosek przekazany został do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego gdzie sprawdzano go pod względem merytorycznym i finansowym.  W sumie Stowarzyszenie pozyskało 12 173,95 zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 a także 4 026,05 zł wsparcia finansowego z Gminy Morawica. Wójt Gminy Morawica Pan Marian Buras podziękował za zaproszenie, złożył również na ręce Pani Prezes gratulacje za zorganizowanie imprezy oraz wyraził swe zadowolenie z tak aktywnej pracy członków Stowarzyszenia, obiecał również pomoc przy realizacji kolejnych pomysłów. Słowa uznania wyraziły także Panie Irena Bisaga i Daniela Kowalska – członek honorowy Stowarzyszenia. Gościem specjalnym niedzielnego spotkania był przebywający w Brzezinach Pan Józef Meller ze Swarzędza, który poszukuje swych korzeni w gminie Morawica. Jego matka mieszkała na Podwolu aż do czasu II Wojny Światowej kiedy to wywieziono ją na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie Pan Józef przyszedł na świat. Wiadomo również iż Jego babcia pochodzi z Nidy, dziadek zaś z Kowali. Pan Józef zwrócił się z ogromną prośbą do obecnych o pomoc w zdobyciu informacji o swoich przodkach.  Ten szczęśliwy zbieg okoliczności, że Pan Józef mógł uczestniczyć w spotkaniu i opowiedzieć swoją historię, wyrazić potrzebę poznania swych korzeni i rodzinnych stron jeszcze bardziej zachęca do zadumy i refleksji nad uszanowaniem dziedzictwa i kultury z której się wywodzimy.   

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy