Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą"

W dniu 1 października 2010 LGD „Perły Czarnej Nidy” rozpoczęła realizację projektu partnerskiego pt. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”. Projekt, którego liderem jest Świętokrzyskie Centrum  Innowacji i Transferu Technologii realizowany jest w dziesięciu gimnazjach na terenie województw świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Realizatorzy projektu

 • Świętokrzyskie Centrum  Innowacji i Transferu Technologii - lider;
 • Samorząd Województwa Świętokrzyskiego - partner;
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego - partner;
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” – partner;
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” – partner;
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach – podmiot współpracujący.

Celem projektu jest wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów).

W ramach projektu w dziesięciu szkołach gimnazjalnych tworzone będą Innowacyjne Kluby Przedsiębiorczości, prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli – animatorów.  Działanie klubów odbywać się będzie poprzez cotygodniowe dwugodzinne spotkania warsztatowe w II semestrze 2010/2011 oraz w I semestrze 2011/2012 r.  Zajęcia w ramach klubów będą miały charakter zabaw, warsztatów dążących do rozwiązywania realnych problemów przedsiębiorców przy zastosowaniu metody TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań). W ramach tego działania młodzież będzie miała również możliwość zetknięcia się z realiami prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wizyty w przedsiębiorstwach. Na zakończenie projektu Kluby będą miały możliwość wykazania się zdobytą wiedzą w konkursach przedsiębiorczości zorganizowanych przez Samorządy Województw.

Z terenu naszego województwa w projekcie uczestniczyć będą:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
 • Zespół Szkół w Bilczy
 • Zespół Szkół w Obicach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach
 • Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

Projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” realizowany jest w ramach projektu systemowego PARP "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy