Katalog firm i organizacji społecznych

Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

Okladka

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Logotypy na strone

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego: Integracja społeczna i zawodowa. Ankieta dot. potrzeb społecznych

W związku z przygotowywanym wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.09 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb społecznych.  

Celem projektu będzie podjęcie działań skupionych na osobach biernych zawodowo i innych grupach potrzebujących integracji społecznej (zagrożonych wykluczeniem), mających trudności z powrotem na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje.

Ankieta jest anonimowa. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i na jej wypełnienie. Chcemy za jej pośrednictwem poznać Państwa opinie na temat problemów i potrzeb społecznych występujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy", a także metod ich rozwiązywania.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 10.01.2024 r. Dziękujemy!

Przejdż do ankiety

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy