Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

Dotacje na działalność gospodarczą dla osób młodych

Szanowni Państwo !

PlakatMamy zaszczyt poinformować, iż Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczęło realizację projektu „Biznes z POWERem".

Celem głównym projektu jest założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez 40 osób (w tym 22 kobiet i 18 mężczyzn) poniżej 30 r.ż., zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostających bez zatrudnienia.

Wsparciem w projekcie objętych będzie 45 osób (w tym 25 kobiet i 20 mężczyzn), które łącznie spełniają następujące warunki:

– osoba bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy;

– osoba w wieku 18-29 lat;

– osoba zamieszkała lub ucząca się na obszarze woj. świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

– w szczególności wsparciem objęte zostaną osoby z grup o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:       

ü  osoby z kategorii NEET (osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu);

ü  osoby z niepełnosprawnościami;

ü  kobiety;

ü  osoby o niskich kwalifikacjach;

ü  osoby odchodzące z rolnictwa;

ü  migranci i reemigranci.

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

Ø  Szkolenia – 24h (3 dni) z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznesplanu przedsiębiorstwa;

Ø  Spotkanie z ekspertem dotacyjnym – 3h/os;

Ø  Wsparcie finansowe – dotacja 23 050,00zł;

Ø  Wsparcie pomostowe – 12 000,00zł netto (średnio 2000,00 zł/mc netto) na okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy na pokrycie bieżących wydatków związanych m.in. z opłaceniem składek ZUS, wynajmu lokalu, usług księgowych, promocji firmy.

Dlaczego my? Bo jesteśmy organizacją z ogromnym doświadczeniem w udzielaniu wsparcia dotacyjnego. Funkcjonujemy na rynku od 2001 roku. Przykładamy wszelkich starań aby Uczestnicy projektu mieli do dyspozycji najwyższej jakości wsparcie merytoryczne i administracyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej w terminie od dnia 25.03.2022 od godz. 8:00 do dnia 14.04.2022r. do godziny 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu: www.power.sir.com.pl

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Biuro projektu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

ul. Warszawska 27/1

25-518 Kielce

Tel. 41 361 04 92, wew. 21 oraz 27

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.


Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy