Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadka

Nasze wydawnictwa

OkladkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

szkolenie e-learningowe "Ogród terapeutyczny-innowacje społeczne

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród terapeutyczny - innowacje społeczne w gospodarstwach wiejskich.

E-learning realizowany jest w terminie od 28 marca do 29 kwietnia 2022 roku.

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących lub planujących prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego lub edukacyjnego, a także liderów wiejskich, członków lokalnych stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w sposób ciągły od 21.03.2022 r. do 22.04.2022 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.     

Ogród terapeutyczny- innowacje społeczne w gospodarstwach wiejskich - pobierz                                                       

Harmonogram zajęć:

Nazwa formy edukacyjnej: Ogród terapeutyczny - innowacje społeczne w gospodarstwach w wiejskich

Rodzaj formy edukacyjnej: szkolenie e-learningowe

Termin realizacji: 28.03 – 29.04.2022 r.

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CDR www.cdrkursy.pl

Terminarz

21.03.2022 r.           Początek rekrutacji

22.04.2022 r.           Zakończenie rekrutacji

28.03.2022 r.           Udostępnienie modułów na platformie e-learningowej

28.03-29.04.2022 r. Udział w szkoleniu online, zapoznanie z treścią modułów 

 

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy