Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

Aktualności

Informacja o planowanej realizacji projektu własnego

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia:

2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Tytuł operacji

Wydanie przewodnika turystycznego obszaru LGD "Perły Czarnej Nidy"

Ogłoszenie - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Klauzula RODO - pobierz

Projekt operacji własnej - pobierz


Poprawiono: poniedziałek, 27, sierpień 2018 11:51

Odsłony: 44

Zaproszenie na wyjazd na VI Kongres Przedsiębiorczości

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zaprasza do uczestnictwa w wyjeździe na VI Kongres Przedsiębiorczości do Poznania w dniach 23-25 września 2018 roku w ramach projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości”.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego mogą być przedsiębiorcy, ich przedstawiciele, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju regionu, a także przedsiębiorcze osoby fizyczne np. planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny (zapewniono: uczestnictwo w VI Kongresie Przedsiębiorczości, transport, noclegi, wyżywienie, Ubezpieczenie NNW).

Poprawiono: wtorek, 21, sierpień 2018 08:50

Odsłony: 553

Rozstrzygnięcie zapytania nr 3/KP/2018/LGD11

Rozstrzygniete zostało zapytanie ofertowe na usługę transportową na wyjazd na VI Kongres Przedsiębiorczości do Poznania.

Protokół z postepowania o udzielenie zamówienia - pobierz

Poprawiono: poniedziałek, 13, sierpień 2018 09:26

Odsłony: 47

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy