Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Aktualności

Konsultacja zmian w LSR

W związku w wnioskiem pochodzącym od Zarządu LGD w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, wszczęto procedurę aktualizacji LSR. Poniżej zamieszczemy propozycje zmian, a także projekt samej LSR z zaznaczonymi zmianami oraz formularz uwag. Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi  i zgłaszania ewentualnych uwag na przygotowanym formularzu. Termin zgłaszania mija 18 maja 2020 roku. Po tym czasie propozycje poddane zostaną analizie i Zarząd LGD zajmie stanowisko w sprawie podejmując uchwałę o zmianie LSR.

Propozycja zmian - pobierz

Projekt LSR - pobierz

Formularz zgłaszania uwag - pobierz

Poprawiono: poniedziałek, 04, maj 2020 17:01

Odsłony: 458

Jest jeszcze szansa na skorzystanie z doradztwa

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnego doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej i działalności organizacji pozarządowych.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo umożliwiamy skorzystanie z doradztwa w sposób zdalny – poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy w podanych poniżej terminach:

Poprawiono: piątek, 27, marzec 2020 14:48

Odsłony: 795

Wyniki naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Dnia 18 marca bieżącego roku Rada Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Do biura LGD wpłynęło 38 wniosków z czego 36 spełniło warunki udzielenia wsparcia i poddanych zostało ocenie zgodności z kryteriami. Piętnaście spośród nich znalazło się na liście operacji wybranych i zmieściło się w limicie środków, który wynosił 780 000,00 zł. Pozostałe 21 również wybrano do dofinansowania jednak znalazły się poza wskazanym wyżej limitem. W dniu jutrzejszym cała dokumentacja zostanie przekazana do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w celu dlaszego procedowania wniosków mieszczących się w limicie. Wyniki opublikowane są w zakładce KONKURSY/2014-2020/1.1.1 Podejmowanie działalnosci gospodarczej.

Poprawiono: wtorek, 24, marzec 2020 15:41

Odsłony: 567

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy