Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Aktualności

Zakończyliśmy nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

W dniu wczorajszym zakończyliśmy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Duże zainteresowanie konkursem przełożyło się na 38 złożonych wniosków, które teraz będą weryfikowane pod kątem zgodności z PROW 2014-2020, a także lokalnych kryteriów wyboru. Duże zainteresowanie z pewnością cieszy, gdyż świadczy o przedsiębiorczości mieszkańców obszaru LGD, z drugiej strony tylko piętnaście wniosków może uzyskać dofinansowanie, gdyż budżet na ten nabór wynosi 780 tys. zł. Jak łatwo policzyć nowi przedsiębiorcy dostaną pomoc w wysokości 52 tys. zł. O wynikach oceny będziemy informować na bieżąco.

Poprawiono: wtorek, 04, luty 2020 09:48

Odsłony: 481

BEZPŁATNE DORADZTWO W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY "KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI".

Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i osoby fizyczne do korzystania z BEZPŁATNEGO doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej i działalności organizacji pozarządowych. Poniżej terminy spotkań ustalonych na m-c luty.

Poprawiono: poniedziałek, 03, luty 2020 11:11

Odsłony: 512

OTWARTY KONKURS NA LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY "ŚWIAT"

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" serdecznie zaprasza do przesyłania projektów  na najlepsze LOGO w ramch realizowanego projektu współpracy o akronimie ŚWiAT. Organizatorem komkursu jest Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie". Szczegóły poniżej.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 000,00 brutto.

 Konkurs trwa od 29.01.2020 do 07.02.2020 roku. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28 – 100 Busko – Zdrój . Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.  Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi do 24.02.2020 roku

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Dokumentacja konkursowa na projekt LOGO

1. Regulamin konkursu  – pobierz

2. Wzór umowy - pobierz

3. Załącznik do regulaminu - pobierz

Poprawiono: czwartek, 30, styczeń 2020 10:14

Odsłony: 468

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy