Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Wizja i Misja

Wizja i misja

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zrzesza członków, którzy wspólnie wyznaczyli kierunki rozwoju terenu LGD poprzez opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju tj. podstawowego dokumentu działania każdej LGD w Polsce. Podczas spotkań w ramach opracowania LSR analizowano mocne i słabe strony terenu objętego LSR, a także szanse i zagrożenia. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy SWOT określono wizję i misję Stowarzyszenia.

Wizja terytorium LGD Perły Czarnej Nidy
PERŁY CZARNEJ NIDY – HARMONIJNE POŁĄCZENIE TURYSTYKI I LOKALNEGO BIZNESU PRZY WYKORZYSTANIU I ZACHOWANIU WALORÓW PRZYRODNICZYCH, KULTUROWYCH I HISTORYCZNYCH, WYKORZYSTUJACE AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĘ, PRZYJAZNE INWESTOROM.

 

Misja Stowarzyszenia LGD Perły Czarnej Nidy 
LGD REALIZATOREM WSPÓLNEJ STRATEGII PODNOSZACEJ JAKOŚĆ ŻYCIA I AKTYWIZUJĄCEJ MIESZKAŃCÓW DO DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONU I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2642

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy