Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Proces Tworzenia

Proces tworzenia

Lokalna Grupa Działania to organizacja zrzeszająca osoby i organizacje, które wykorzystując lokalne zasoby dbają o rozwój własnego regionu. Ma formę partnerstwa publiczno–prywatnego tworzonego przez przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego. Inicjatorem utworzenia Lokalnej Grupy Działania obejmującej swym działaniem obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny byli przedstawiciele tych gmin oraz LGD Fundacja Ziemi Morawickiej. Inicjatywa stworzenia nowego partnerstwa nabrała największej dynamiki w drugiej połowie roku 2007, kiedy w wyniku kilkukrotnych spotkań Lokalnych Grup Działania z Morawicy i Chęcin oraz władz samorządowych i działaczy społecznych i gospodarczych gminy Sitkówka – Nowiny podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad utworzeniem wspólnej Lokalnej Grupy Działania.  W dniu 23.04.2008 r. w Sitkówce-Nowiny odbyła się wspólna sesja trzech Rad Gmin: Morawica, Sitkówka-Nowiny i Chęciny, na której wszystkie Rady jednogłośnie podjęły uchwały o przystąpieniu do LGD. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zostało powołane na zebraniu założycielskim 17 czerwca 2008 roku w Morawicy.  W jego skład weszło 43 członków – przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 2190

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy