Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Sprawozdawczość beneficjentów

Ankiety monitorujące

Przypominamy wszystkim beneficjentom, którzy otrzymali pomoc w ramach działania 421 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju o konieczności złożenia ankiety monitorującej do biura LGD "Perły Czarnej Nidy". Obowiązek taki wynika z § 5 ust. 5 Umowy Przyznania Pomocy, którą podpisali beneficjenci w związku z realizacją projektu. Ponadto beneficjenci działań z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty" na podstawie § 5 ust. 4 Umowy o której wyżej mowa winni złożyć ankietę monitorującą do ŚBRR. Poniżej zamieszczamy wzory ankiet oraz instrukcje ich wypełniania.

Ankieta monitorująca składana do LGD - pobierz

Ankiety składane do ŚBRR:

Małe projekty - pobierz

Instrukcja do ankiety (małe projekty) - pobierz 

Odnowa i rozwój wsi - pobierz

Instrukcja do ankiety (odnowa) - pobierz

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 1588

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy