Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

L.p.  Sektor Publiczny:   Przedstawiciel:
1

Gmina Chęciny 

Robert Jaworski
2 Gmina Morawica     Marian Buras
3 Gmina Sitkówka-Nowiny     Sebastian Nowaczkiewicz
4 Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy    Teresa Badowska
5 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach                         Renata Janusz
6 Gminny Ośrodek Kultury "Perła" Edyta Bobryk
Sektor Gospodarczy:  
7 Kopalnia Wapienia "Morawica"S.A. Stanisław Skawiński         
8 PHUP EURO GAZ SP.J. Jacek Łój
9 Piekarnia "BIAŁOGON"       Jacek Iwanowski
10 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "RASPOL" Stanisław Rabiej
11 Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych  Damian Woźniak
12 P.W. CZESTER Zakład Betoniarski Czesław Ślusarczyk
13 Firma Handlowa "WIT" Wojciech Winiarski
14 Zakład Kamieniarski "Przywała"  Edward Przywała
15 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DAM&MAM" Hurt-Detal Zygmunt Zawierucha
16 "WOLF" Usługi Finansowe Rafał Wilk
17 Instytut Innowacji i Biznesu   Magdalena Gołdzińska
18

Usługi Pilotażowe - Przewodnickie

Dorota Czesak
19 NEW - TEAM Grzegorz Budziosz Grzegorz Budziosz
20 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cafe Latarenka Martyna Wojcieszyńska

Sektor Społeczny: 

21 Fundacja Ziemi Morawickiej Marcin Dziewięcki
22

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Moravia"

Grzegorz Zegadło
23

Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza

Janusz Daszuta
24

Stowarzyszenie "PADRE" Profilaktyka, Aktywne Działanie,

Rozwój i Edukacja
Paweł Chmura
25

Klub Sportowy "PIAST" Chęciny 

Łukasz Gajos
26

Ochotnicza Straż Pożarna w Obicach

Stanisław Zawadzki
27

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej 

Stanisław Pietrzykowski
28

Ochotnicza Staż Pożarna w Bilczy

Waldemar Wójcik
29

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Chęciny"

Zofia Stokowiec
30

Uczniowski Klub Sportowy "IKAR" w Polichnie

Tomasz Lasa
31

Towarzystwo Ekorozwoju Radomic

Bożena Moskwa
32

Ochotnicza Straż Pożarna w Chęcinach

Jarosław Gruszczyński
33

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej  

Zofia Soboń
34

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Lidia Korban
35

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Murowanej

Władysław Zapała
37 Fundacja Możesz Więcej Marcin Agatowski
38 Uczniowski Klub Sportowy Futsal Nowiny Arkadiusz Jędras
39 Stowarzyszenie Między Rajem a Piekłem Izabela Mroczek
40 Janusz Wojtyś
41

Krystyna Janiec

42

Ewa Fudali

43

Jacek Kania

44

Andrzej Kusak

45

Renata Posłowska

46

Arkadiusz Gajek

47

Monika Piotrowska

48

Stanisław Barycki

49 Monika Pater
50 Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki "Z Górki" Alicja Jamorska-Kurek

                                     

 

 

 

 

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy