Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Inne

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju loklnego kierowanego przez społeczność - pobierz 

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2021 - pobierz

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2020 - pobierz

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2019 - pobierz

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2018 - pobierz

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2017 - pobierz

Harmonogram Planu Komunikacji w roku 2016 - pobierz

Harmonogram ogłaszania naborów - pobierz

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD - pobierz

Opis stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracoiwników biura LGD - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objetego PROW 2014-2020 - pobierz

Poprawiono: wtorek, 29, grudzień 2020 08:45

Odsłony: 945

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy