Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Rada Stowarzyszenia

Rada Stowarzyszenia jest ciałem decyzyjnym LGD. Składa się z 15 członków wybieranych na czteroletnią kadencję. Statutowo do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór projektów, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada składa się z:

 • 3 przedstawicieli sektora publicznego (20% składu Rady),
 • 6 przedstawicieli sektora społecznego (40 % składu Rady)
 • 6 przedstawicieli sektora gospodarczego  (40% składu Rady).

W skład Rady Stowarzyszenia wchodzą:

 1. Zofia Stokowiec - Przewodnicząca Rady
 2. Janusz Daszuta - Wiceprzewodniczący Rady
 3. Izabela Mroczek - Wiceprzewodnicząca Rady
 4. Jacek Łój - członek Rady
 5. Ewa Fudali - członek Rady
 6. Magdalena Gołdzińska - członek Rady
 7. Zofia Soboń - członek Rady
 8. Martyna Wojcieszyńska - członek Rady
 9. Wojciech Winiarski - członek Rady
 10. Renata Janusz - członek Rady
 11. Teresa Badowska - członek Rady
 12. Paweł Chmura - członek Rady
 13. Damian Woźniak - członek Rady
 14. Grzegorz Budziosz - członek Rady
 15. Edyta Bobryk - członek Rady

 

Poprawiono: poniedziałek, 18, kwiecień 2016 12:25

Odsłony: 995

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy