Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Aktualności

Konsultacja LSR

W związku z ubieganiem się o zwiększenie budżetu przedstawiamy do konsultacji projekt LSR, w którym uwzględniono dodatkowe środki. Ubiegamy się o kwotę 393 000€, na wdrażanie lokalnych strategii rozwoji oraz o 47 160€ na koszty bieżące. Planowany podział środków wygląda następująco: 

  • 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej – 143 000 € przy zwiększeniu wskaźnika produktu „Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa” o 11;
  • 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 245 000,00 € - przy zwiększeniu wskaźnika produktu „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” o 3;
  • 3.3.1 Lokalna sieć innowacji – 5 000 € - w ramach tego przedsięwzięcia dodano nowy wskaźnik produktu – „Liczba powierzonych grantów mających na celu stworzenie koncepcji Smart Village” - 5

Ponadto zwiększono budżet na działanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji o 47 160 €.

Poprawiono: wtorek, 08, czerwiec 2021 15:42

Odsłony: 139

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W związku z faktem opublikowania w dniu 14.05.2021 r. ustawy z dnia 15.04.2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw umieszczamy w załączniku skan pisma ARiMR i link do komunikatu w sprawie zmian wynikających z ww. ustawy.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html  

Pismo z Agencji Resterukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - pobierz    

Poprawiono: czwartek, 17, czerwiec 2021 14:02

Odsłony: 189

Geopark Świętokrzyski

img 8223W dniu wczorajszym Zarząd UNESCO zatwierdziło osiem nowych Światowych Geoparków UNESCO. Na liście znalazł się również Geopark Świętokrzyski, który swoim zasięgiem obejmuje gminy Chęciny, Morawica, Nowiny, Piekoszów i Kielce - łącznie 526 km 2.

Wpis na Listę Światowego Geoparku UNESCO Geopark Świętokrzyski zawdzięcza wyjątkowemu dziedzictwu geologicznemu, przyrodniczo-kulturowemu i krajobrazowemu. Nie bez znaczenia była także aktywność społeczności lokalnej związana z kultywowaniem dawnych tradycji i obyczajów oraz działalnością w zakresie edukacji i turystyki. To niewątpliwie wydarzenie, które nadaje inną rangę obszarowi i stanowi motywację do dalszego rozwoju.

Poprawiono: piątek, 23, kwiecień 2021 16:03

Odsłony: 296

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy