Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

Projekty grantowe

Poniżej znajdują się wnioski o przyznanie pomocy i płatność oraz instrukcje ich wypełniania dla działań składaych w ramach projektów grantowych. Projekty grantowe realizują następujące przedsięwzięcia zawarte w LSR: 2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego, 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego, 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, 3.1.1. Lokalna sieć innowacji, 3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu

Dokumentacja w zakresie przyznanie pomocy

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel) - otwórz

4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji" (pdf) - otwórz

Wniosek o płatność i instrukcja

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Uwaga!
27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

  • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
  • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

 

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy