Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Aktualności

Nabór wniosków na "Małe projekty"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

działającej na terenie gmin:

Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 od 13.11.2009 r. do 30.11.2009 r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, pokój nr 9 w godz. 8.00 - 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” www.perlycn.pl 

Kryteria wyboru operacji i wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę Działania są udostępnione na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Perły czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, pokój nr 9.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2009 roku wynosi 441 500,80 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (041) 311 46 91 wew. 239

 

Lokalne kryteria wyboru operacji dla Działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty - pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD - pobierz 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY "MAŁEGO PROJEKTU" - pobierz

Oświadczenia - informacja - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

pobierz plik.xls (odblokowane funkcje formatowania) 29.09.2009

pobierz plik.pdf

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

pobierz plik.pdf

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

pobierz plik.xls (wersja edytowalna) 29.09.2009

pobierz plik.pdf (wersja nieedytowalna)

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

pobierz plik.pdf


 

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3134

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik biura LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik biura LGD do dnia 26.10.2009 r. wpłynęły trzy oferty kompletne pod względem formalnym. Na podstawie zebranych ofert zostały przeprowadzone z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne.

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3549

Nabór na pracownika biura LGD

Zarząd STOWARZYSZENIA LGD „Perły Czarnej Nidy” ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik Biura LGD – Koordynator projektów

Poprawiono: środa, 01, sierpień 2012 13:06

Odsłony: 3871

Podkategorie

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy