Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

OTWARTY KONKURS NA LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY "ŚWIAT"

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" serdecznie zaprasza do przesyłania projektów  na najlepsze LOGO w ramch realizowanego projektu współpracy o akronimie ŚWiAT. Organizatorem komkursu jest Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie". Szczegóły poniżej.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 000,00 brutto.

 Konkurs trwa od 29.01.2020 do 07.02.2020 roku. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28 – 100 Busko – Zdrój . Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.  Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi do 24.02.2020 roku

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Dokumentacja konkursowa na projekt LOGO

1. Regulamin konkursu  – pobierz

2. Wzór umowy - pobierz

3. Załącznik do regulaminu - pobierz

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy