Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD OSÓB MŁODYCH

Młode osoby uważane są za bardzo przedsiębiorcze, co związane jest z ich ambicją, otwartością i kreatywnością na to, co nowe. Młodzi ludzie o wiele chętniej decydują się na spełnianie marzeń o własnej firmie, nie bojąc się ryzyka jakie niesie za sobą taki krok. Osoba przedsiębiorcza traktuje ryzyko jako wyzwanie do pokonania. Ponadto osobę przedsiębiorcza charakteryzuje chęć rozwoju, pewność siebie, optymizm, wiara we własne możliwości. Z roku na rok rośnie liczba firm zakładanych przez osoby młode, które nie chcą pracować dla kogoś, ale na swój rachunek. Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” tworząc swoją strategię rozwoju wzięła to pod uwagę i zaplanowała sporo środków właśnie dla osób młodych i bezrobotnych. W budżecie LGD przewidziano kwotę 1,28 mln zł na działania związane z zakładaniem działalności gospodarczej, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego regionu LGD.

     Już w I połowie stycznia 2020 roku ogłoszony zostanie nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej, w którym będzie można uzyskać dofinansowanie w kwocie 52 000,00 złotych. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie 15 takich wniosków. Szczegóły uzyskać można w siedzibie LGD w Morawicy ul. Spacerowa 7, oraz pod nr tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305.

     Warto przypomnieć, iż w 2017 roku Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” przeprowadziła już nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Wpłynęło wówczas 19 wniosków, spośród których 10 zakwalifikowało się do dofinansowania. Powstało dziesięć nowych firm, założonych przez ludzi młodych, przedsiębiorczych, kreatywnych, które dziś już zapewniają dochód swoim właścicielom przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia na obszarze LGD. Warto przypomnieć jakie działalności powstały w ramach dotacji.

  • EDUKIDO Kielce Karolina Strójwąs – firma proponuje rozwojowe zajęcia dla dzieci z klockami lego takie jak zajęcia pozalekcyjne, urodzinki, półkolonie czy warsztaty dla szkół i przedszkoli dostosowane do programu placówki. Siedziba firmy mieści się w Radomicach gm. Morawica, a zajęcia odbywają się zarówno w Centrum Edukido w Kielcach jak i na terenie placówek oświatowych i edukacyjnych.
  • „Usługi Geodezyjne i Kartograficzne GRUNT inż. Kamil Kowalczyk’’, z siedzibą w Chęcinach, os. Sosnówka. Firma świadczy szeroko pojęte usługi geodezyjne.
  • „SEBASTIAN RYK SEB-GOS Usługi Dekarskie i Budowlane”, to firma świadcząca kompleksowe usługi dekarskie, z siedzibą w Obicach gmina Morawica.
  • „MK-Biznes Mariusz Kobiec”. Siedziba znajduje się w gminie Sitkówka-Nowiny, w miejscowości Zgórsko. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje wynajem aut zastępczych oraz pomoc drogową w czasie kolizji poprzez system firmowy i aplikację mobilną pomagającą kierowcom w razie kolizji.
  • „NOV-TECH Adam Dziedzic”. Przedsiębiorstwo zajmuje się dorabianiem kluczy, ostrzeniem noży, handlem  urządzeniami spawalniczymi, sprzętem BHP, artykułami metalowymi i złącznymi, artykułami elektrycznymi oraz samochodowymi, AGD, akcesoriami telewizyjnymi i komputerowymi, a także sprzedażą farb i lakierów oraz chemii gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Nowinach.
  • „Gabinet weterynaryjny Zwierzak-Vet’’. Firma Pana Łukasza Paliborka świadczy usługi weterynaryjne w gabinecie w Chęcinach lub według potrzeb w trakcie wizyt domowych.
  • „MAT-MAR” AUTO Firma Usługowo-Handlowa Mariusz Rabajczyk - zakład blacharski, którego siedziba znajduje się w Bilczy w gminie Morawica.
  • „Life Guide Dominik Kowalski” – firma świadczy innowacyjne usługi przewodnickie, a jej siedziba mieści się w Chęcinach.
  • „Mobimas Mobilne Centrum Masażystów”, firma Marioli Świeboda oferuje usługę, która umożliwia masażystom dostęp do bazy klientów oraz ogłaszania swoich usług na portalu mobimas i rezerwacji terminu przez klientów.
  • „PRACOWNIA ARTYSTYCZNA POD LASEM”, której właścicielem jest Pani Natalia Golenia. Jest to przedsiębiorstwo zajmujące się branżą krawiecką. Siedziba pracowni mieści się w Nowinach.

Wszystkie firmy uzyskały dofinansowanie po 50 tys. zł. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Siłą młodych ludzi jest przekonanie o pożytecznym oddziaływaniu na otoczenie i wiara, że z uporem są w stanie zmienić otaczającą ich rzeczywistość.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy