Katalog firm

wrealizacji

Mapa obszaru LGD

Przewodnik kajakarza

   Mapy

 Gminy LGD

checinymorawicasitkowka


Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

Informacja dotycząca realizacji projektu własnego

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie zamiaru realizacji projektu własnego ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność" w ramach przedsięwzięcia 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych o tytule "Wydanie przewodnika turystycznego obszaru LGD "Perły Czarnej Nidy" żaden inny podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji tego projektu. W dniu 25.09.2018 r. wniosek o przyznanie pomocy złożony został do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy