Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

           Logotypy na strone

Uroczystość upamiętnienia 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej na terenie Gmin Chęciny, Morawica, Sitkówka - Nowiny

 DSC0031 KopiowanieW dniu 05.09.2019 r. w Centrum Kultury i Sportu, Hala "Pod Basztami" w Chęcinach Lokalna Grupa Działnia "Perły Czarnej Nidy" w 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej zorganizowała konferencję pt: II Wojna Światowa na terenie Gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny.

Konferencję  otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania Marcin Dziewięcki, którzy przywitali zaproszonych gości.

Prelegentami podczas wydarzenia byli dwaj znakomici goście: prof. zw. dr hab. Adama Massalski oraz mgr Marek Jończyk z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Pierwsza prelekcja przeprowadzona przez Pana Jończyka nosiła tytuł: Wojna obronna w 1939 r. na kielecczyźnie natomiast Profesor Massalski mówił o "Konsekwencji września 1939 r. - okupacji niemiecka oraz tajnym nauczaniu i zagładzie Żydów chęcińskich. 

Wydarzeniu towarzyszyły pokazy grup rekonstrukcyjnych, zaprezentowane zostały oddziały obu walczących stron - Wojska Polskiego i Wehrmachtu. Wojska Polskie zostały zaprezentowane przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 4 Pułku Piechoty Legionów, w tym 4 żołnierzy w pełnym umundurowaniu wraz z uzbrojeniem, stronę niemiecką zaprezentowała Grupa Rekonstrukcyjna Flak Abteilung z Buska Zdroju, w tym 2 żołnierzy w niemieckich mundurach z tamtego okresu oraz samochód Steyr 1500 z działkiem przeciwlotniczym flak 38.

W uroczystościach udział wzięło wielu znakomitych gości  oraz liczna grupa uczniów ze szkół, dla których była to świetna lekcja historii.

Organizatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy", partnerami: Miasto i Gmina Chęciny oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Patronat medialny objęli: Portal Informacji Kulturalnej, Radio Fama, Radio eM, Radio Kielce, Echo Dnia, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej. 

W kontekście ciekawej dyskusji, jaka miała miejsce w tym roku, słuchacze  z zainteresowaniem przyjęli zapowiedź kolejnych konferencji w 2020 r., tym razem w Gminie Morawica i Sitkówka - Nowiny.

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy