Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herb ChecinyMorawicaSitkowka Nowiny

Mapa obszaru LGD 2015

Nasz kanał telewizyjny

yt

natura2000

Prev
Next

Prowadzimy bezpłatne doradztwo w zakresie: prawnym, księgowo-podatkowym, przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości" Więcej informacji ...

           Logotypy na strone

NOWE MAPY I FILMY PROMUJĄCE MIASTO I GMINĘ MORAWICA

Kopia zdjecie mapyTowarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej w ramach realizacji projektu pt. "Promocja gminy Morawica poprzez nakręcenie filmów i wydanie mapy" dofinansowanego  przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy", a także Miasto i Gminę Morawica wykonało opracowanie wraz z wydrukiem mapy turystycznej gminy, a także zleciło nakręcenie filmów promujących Miasto i Gminę Morawica.

Mapa turystyczna odzwierciedla między innymi ukształtowanie terenu Miasta i Gminy Morawica oraz lokalizację poszczególnych miejscowości  w gminie (z ulicami i drogami dojazdowymi). W wydanej publikacji przedstawione zostały również walory turystyczne, przyrodnicze w gminie Morawica. Wykonane w ramach projektu mapy dostępne będą także w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy Morawica. Oprócz map turystycznych w ramach realizacji zadania zlecone zostało wykonanie dwóch filmów promujących Miasto i Gminę Morawica prezentujących atrakcje przyrodnicze, podmioty gospodarcze, walory kulturowe, twórczość ludową, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia kulturalne, zabytki i kościoły, prezentacje zespołów folklorystycznych, drużyn sportowych itp.
Wykonane filmy udostępnione zostaną na stronie gminy Morawica, Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy.

Logotypy do mapy   

 Projekt pt. „Promocja gminy Morawica poprzez nakręcenie filmów i wydanie mapy” dofinansowany przez  Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
               „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
                Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
               Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
              operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
             Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z osiemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2013r. zamieszkiwało 38 042 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy