Katalog firm

Przewodnik i mapa

Rysunek1    Mapa okadkaPrzewodnik kajakarza

   Mapy

 

Gminy LGD

herby 3 gmin

Mapa obszaru LGD

lgd logo1-427x307 1

Nasz kanał telewizyjny

yt

Logotypy na strone

DOBRE PRAKTYKI W REALIZACJI LSR

img 2762 1Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Radkowice w ramach realizacji projektu " Gmina Chęciny dla środowiska - działania na rzecz podniesienia ekologicznej świadomości mieszkańców gminy", dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy" zrealizowało szereg działań i wydarzeń mających na celu m.in. podniesienie ekologicznej świadomości mieszkańców dotyczącej ochrony i odpowiedzialnosci za środowisko.

https://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&artykul=12680&akcja=artykul

https://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=13039

http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=12567

http://checiny.pl/asp/de_start.asp?typ=13&sub=0&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=12914

                                                     Logotypy do mapy       

Projekt pt. „Gmina Chęciny dla środowiska - działania na rzecz podniesienia ekologicznej świadomości mieszkańców gminy” dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Obszar działania

logominLokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy" jest jedną z siedemnastu LGD działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Położona jest w jego centralnej części, a swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Chęciny, Morawica i Nowiny. Powierzchnia LGD stanowi 313 km2, które wg stanu z 31.XII.2020 r. zamieszkiwało 39 862 mieszkańców.


Zobacz mapę

Partnerzy

 

LGD Perły Czarnej Nidy